Gwerthusiad o dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg

Copy of Core Theory B

Cliciwch isod i weld yn Google Slides neu "edit" os oes gynych yr hawl:

https://docs.google.com/presentation/d/17xYagxQox0iIQE5PXcxnYtndbiWSCDdVHiDekKwYEIg/edit#slide=id.p