Welkom op de website van de peergroepen van SVPO Stromenland.

Vanuit het ondersteuningsplatform Land van Cuijk is er een helder beleid voor (hoog)begaafde leerlingen geformuleerd. Belangrijkste uitgangspunt is dat dit zo thuisnabij en geïntegreerd mogelijk moet zijn.


De besturen van Invitare en Optimus (fusie van Peelraam en Optimus per 1-1-2021), vinden het belangrijk dat kinderen vanaf groep 4, die meer verrijking nodig hebben dan de school kan bieden, de mogelijkheid krijgen om in een peergroep geplaatst te kunnen worden.

In deze peergroep zal een onderwijsaanbod gegeven worden dat aansluit bij de doelgroep hoogbegaafde leerlingen. De naam ‘peergroep is gekozen omdat het ontmoeten van peers immers een belangrijke reden is om deze groepen te formeren.