Welkom op de website van de peergroepen van Stichting Optimus en Invitare.

De besturen van Invitare en Optimus , vinden het belangrijk dat kinderen vanaf groep 4, die meer verrijking nodig hebben dan de school kan bieden, de mogelijkheid krijgen om in een peergroep geplaatst te kunnen worden.

In deze peergroep zal een onderwijsaanbod gegeven worden dat aansluit bij de doelgroep hoogbegaafde leerlingen. De naam ‘peergroep' is gekozen omdat het ontmoeten van peers immers een belangrijke reden is om deze groepen te formeren.