ONTDEKKEN

Liturgie betreft het wonder van Gods ontmoeting met ons. “In de liturgie immers spreekt God tot zijn volk. Christus verkondigt er nog steeds het evangelie. Het volk van zijn kant antwoordt God zowel met gezangen als met gebed” (Constitutie over de heilige liturgie, art. 33). Sinds het Concilie werden onze vieringen verrijkt met prachtige liederen in de volkstaal. Er bestaan daarnaast ook eenvoudige gezangen die ons nog vlotter afstemmen op de ontmoeting met God, namelijk de dialogen en acclamaties op de scharnierpunten van de eucharistie. De liturgiehervorming beschouwde ze als belangrijker dan alle andere gezangen, omdat ze Gods dialoog met ons concreet maken.

Wellicht moeten we meer oog krijgen voor die tweespraak op de knooppunten van de eucharistie: aan het begin en het eind van de viering, bij de in- en uitleiding van het evangelie, bij de aanvang en het slot van het eucharistisch gebed, bij het Onzevader en de vredewens en ook bij de drie gebeden van opening, gavenbereiding en communie. Telkens weer klinkt er een woord en een wederwoord, soms kortweg ‘Amen’. Welnu, deze dialogen worden zoveel intenser wanneer we ze samen zingen. Gezongen dialogen doen ons actiever deelnemen. Ze maken de viering feestelijker. Ze stichten meer gemeenschap. Ze helpen ons God te ontmoeten.

In deze brochure krijgen al de dialogen een eenvoudige muzikale gestalte zodat ze door iedereen gezongen kunnen worden: door de priester of diaken en het volk. De praktijk wordt even wennen, maar we kunnen beginnen met kleine stapjes. Je zal merken hoe ze binnen- en buitenstaanders op weg zetten naar God, want zingen is tweemaal bidden.

Ik ben de Werkgroep Kerkmuziek van de ICL bijzonder dankbaar en ik hoop dat deze brochure goede diensten mag bewijzen in de eucharistie.

+ Lode Aerts

voorzitter Interdiocesane Commissie voor Liturgie

Hoe dit implementeren in onze parochies?


Interdiocesane Commissie voor Liturgie • Guimardstraat 1 •1040 Brussel • www.liturgie.beicl@interdio.be