INSTUDEREN

Vaste teksten

Bij de openingsritus

Bij de dienst van het Woord

Aan einde eerste en tweede lezing - bekijk film

Bij begin evangelie - bekijk optie 1bekijk optie 2

Aan einde evangelie - bekijk film

Bij de eucharistische dienst

Aan einde bereiding van de gaven - bekijk film

Gebed over de gaven - bekijk een voorbeeld - ga naar de oratiepagina - hoe het werkt

Afsluiting gebed over de gaven - bekijk optie 1bekijk optie 2bekijk optie 3

Openingsdialoog prefatie - bekijk optie 1bekijk optie 2

Prefatie - bekijk film - ga naar de prefatiepagina

Instellingsverhaal - bekijk optie 1 - bekijk optie 2 - bekijk optie 3

Slotdoxologie optie 1 - bekijk film

Slotdoxologie optie 2 - bekijk film

Slotdoxologie optie 3 - bekijk filmmet aansluiting naar het Onze Vader

Bij de communieritus

Uitnodiging Onze Vader - bekijk optie 1bekijk optie 2bekijk optie 3bekijk optie 4

Embolisme - bekijk optie 1bekijk optie 2

Vredewens - bekijk film

Uitnodiging tot de communie - bekijk film

Gebed na de communie - bekijk een voorbeeld - ga naar de oratiepagina - hoe het werkt

Afsluiting gebed na de communie - bekijk optie 1bekijk optie 2bekijk optie 3

Bij de slotritus

Eenvoudige zegen - bekijk film

Plechtige zegen - bekijk een voorbeeld - ga naar de zegenpagina - hoe het werkt

Bisschoppelijke zegen - bekijk een voorbeeld

Wegzending - bekijk optie 1 - bekijk optie 2

Bijzondere teksten

Bij Goede Vrijdag

Grote voorbede - download de partituur - bekijk film

Bijzondere intentie in tijden van pandemie - download de partituur - bekijk film

Bijzondere intentie n.a.v. de oorlog in Oekraïne - download de partituur - bekijk film

Bij de Paaswake

Lofzang op de paaskaars - bekijk deel 1bekijk deel 2

Wijding van het doopwater - download de partituurdownload de orgelbegeleidingInterdiocesane Commissie voor Liturgie • Guimardstraat 1 • 1040 Brussel • www.liturgie.beicl@interdio.be