Profiel van schaakvereniging DCSV


De Delftse Christelijke Schaakvereniging is een bescheiden, gezellige club van gemotiveerde en gemoedelijke schakers. Topprestaties staan niet voorop. Schaakplezier en een goede sfeer vinden wij veel belangrijker. DCSV is opgericht op 25 november 1949. Het is een vereniging op Protestants Christelijke grondslag. Heden ten dage houdt dit in, dat van een lid wordt verwacht dat hij deze levensovertuiging respecteert.


Een lid van DCSV is automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en ontvangt daardoor het digitale maandblad Schaakmagazine en korting op het blad Schaken.nl.


Binnen DCSV kan men deelnemen aan de interne competitie, de rapidcompetitie, en de bondscompetitie. 


DCSV stimuleert het schaken in het algemeen en in verenigingsverband in het bijzonder.


De vereniging organiseert een of twee maal per jaar een simultaan en een open schaaktoernooi dat uit 2 avonden bestaat. 


Belangstellenden kunnen altijd geheel vrijblijvend een aantal keren DCSV op onze clubavond (vrijdagavond) bezoeken en (indien mogelijk) meespelen om wat van de clubsfeer op te snuiven.


De contributie op jaarbasis voor senioren bedraagt: € 120,- . Voor jeugdleden vragen wij per seizoen € 87,00. Aspiranten betalen € 63,- per jaar.

Bij toetreding als (jeugd)lid wordt eenmalig € 1,13 inleggeld gevraagd. Indien de gehele jaarcontributie vòòr 15 oktober is voldaan word € 1,36 korting op het totaal bedrag verleend.

Betaalmogelijkheden: contact op de clubavond of per giro op Postbank nummer: NL64 INGB 0000 1124 55 t.n.v. penningmeester DCSV te Delft.


Voor jongeren onder de 21 jaar voor wie het lidmaatschap duur is, kunnen ouders mogelijk een vergoeding krijgen. Die kan, afhankelijk van de leeftijd, aangevraagd worden bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur of bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Zie de pagina Vergoeding voor sport en cultuur op de website van de gemeente Delft.


Wie DCSV financieel wil steunen, kan voor minimaal € 10,- per jaar donateur van de vereniging worden.


De regels en procedures die gelden binnen DCSV zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.


> Homepage