Bestyrelse


DSAL's bestyrelse består af:

  • Maj Vinberg Overlæge, klinisk forskningslektor, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet (formand)
  • Ulla Knorr Overlæge, klinisk forskningslektor, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet (næstformand)
  • Jens D. Bukh Overlæge, seniorforsker, Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Klinik (sekretær)
  • Claudio Csillag Overlæge, klinisk lektor, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Psykiatrisk Ambulatorium (kasserer)
  • Rasmus W. Licht Overlæge, professor, Aalborg Psykiatriske Sygehus
  • René Ernst Nielsen Overlæge, lektor, Aalborg Psykiatriske Sygehus
  • Vibe Frøkjær reservelæge, seniorforsker, Psykiatrisk Center Ballerup