Symposium, november 4th, 2022:

Women, Hormones and Mood Disorder

100 years birthday symposium for Mogens Schou - Watch videos

  • The history of lithium – the influence of Mogens Schou Professor Janusz Rybakowski, Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland - Watch Video.

  • The position of lithium in the management of acute mania and beyond Professor Rasmus W. Licht, Aalborg University Hospital, Denmark - Watch Video.

  • Lithium: When, why and for whom Professor Lars Vedel Kessing, Psychiatric Centre Copenhagen, Rigshospitalet, Denmark - Watch Video.

DSAL - formål

  • at styrke det kliniske arbejde vedr. diagnostik og behandling af affektive lidelser i Danmark

  • at fremme forskning indenfor affektive lidelser, herunder at inspirere og tiltrække yngre forskere inden for områdetat samt fremme samarbejdet indenfor psykiatrisk forskning i affektive lidelser, nationalt og internationalt

  • at stimulere til øget ressourcetilførsel og samarbejde mellem specialklinikker for affektive lidelser i Danmark idet Dansk Sammenslutning af Affektive Klinikker (DSAK) etableres under DSAL

  • at initiere uddannelsesaktiviteter vedr. affektive lidelser

DSAL - baggrund

I 1999 blev International Society of Bipolar Disorder (ISBD) stiftet og efterfølgende i 2001 blev International Society for Affective Disorders (ISAD) stiftet som internationale selskaber med hovedformål at fremme forskning indenfor hhv. bipolar lidelse og affektiv lidelse generelt, herunder at fremme rekrutteringen af yngre forskere indenfor området.

I maj 2009 stiftedes Dansk Selskab for Affektive lidelse (DSAL), som et videnskabeligt selskab som en pendant til ISBD og ISAD. DSAL henvender sig til alle faggrupper med interesse for forskning, diagnostik og behandling af affektive lidelser.

DSAL er associeret Dansk Psykiatrisk Selskab.

Personale, som arbejder i specialklinikker for affektive lidelser i Danmark er forenet i Dansk Sammenslutning af Affektive Klinikker (DSAK), som er organiseret under DSAL.

Indmeldelsesgebyr er 300 kr. (100 kr. for studerende). Indmeldelse kan ske via dette link.