Friday april 26th

Symposium:
Mood disorders and ADHD, comorbidity,
or co-occurrence?


100 years birthday symposium for Mogens Schou - Watch videos

DSAL - formål

DSAL - baggrund

I 1999 blev International Society of Bipolar Disorder (ISBD) stiftet og efterfølgende i 2001 blev International Society for Affective Disorders (ISAD) stiftet som internationale selskaber med hovedformål at fremme forskning indenfor hhv. bipolar lidelse og affektiv lidelse generelt, herunder at fremme rekrutteringen af yngre forskere indenfor området. 

I maj 2009 stiftedes Dansk Selskab for Affektive lidelse (DSAL), som et videnskabeligt selskab som en pendant til ISBD og ISAD. DSAL henvender sig til alle faggrupper med interesse for forskning, diagnostik og behandling af affektive lidelser. 

DSAL er associeret Dansk Psykiatrisk Selskab. 

Personale, som arbejder i specialklinikker for affektive lidelser i Danmark er forenet i Dansk Sammenslutning af Affektive Klinikker (DSAK), som er organiseret under DSAL. 

Indmeldelsesgebyr er 300 kr. (100 kr. for studerende). Indmeldelse kan ske via dette link.