CYNNYDD DIGIDOL

Hyrwyddo a chefnogi datblygiad 'Cymhwysedd Digidol' Ysgolion Cynradd.

Datblygiad Proffesiynol Staff ar lawr y dosbarth.

Heulyn Roderick

CEFNDIR


Wedi addysgu, rheoli, cefnogi ac ymgynghori mewn ysgolion yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin am dros 30 mlynedd, rwyf yn awr wedi sefydlu  'Cynnydd Digidol'.


BETH YW'R NOD?

AR GYFER PWY?

Staff a Disgyblion - Cam cynnydd 1, 2 a 3 

 DBS Cyfredol  - Gwiriad Manwl y Swyddfa Cofnodion Troseddol