Maximální minimum pro původce odpadů

Řešíte ve své praxi některé z těchto problémů při nakládání s odpady?

 • Kontroverzní výklady odpadové legislativy
 • Definice odpadu - mám vlastně vůbec odpad?
 • Vedlejší produkty výroby
 • Správné zařazování odpadů
 • Nakládání s nebezpečnými odpady
 • Předávání odpadů dalším osobám
 • Kaly z čistíren odpadních vod
 • Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu
 • Stavební a demoliční odpady
 • Evidence nakládání s odpady
 • Správní řízení a přestupky v oblasti odpadů

A nebo všechny najednou? V tom případě nabízíme:

 • Informace přímo od tvůrců legislativy
 • Návody na řešení nejčastějších složitých situací
 • Komplexní 2 denní kurz pro původce odpadů s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze

Termíny konání 22. a 23. května 2019 nebo 19. a 20. října 2019, cena 5000 Kč