Publicaties

Beleidsnota's

covivat_beleidsnota1.pdf

Beleidsnota No. 1

Meer vragen om hulp bij OCMW’s en voedselbanken: eerste resultaten van een grootschalige bevraging  


covivat_beleidsnota2.pdf

Beleidsnota No. 2

De minimumlonen en de minimumuitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid zijn net voldoende voor de uitgaven die mogelijk waren tijdens de lockdownperiode 

covivat_beleidsnota3.pdf

Beleidsnota No. 3

Sociaal-economische kenmerken van werknemers en zelfstandigen in sectoren getroffen door de lockdown


covivat_beleidsnota 4.pdf

Beleidsnota No. 4

Een profielschets van armoede en financiële bestaanszekerheid bij werkende Belgen

covivat_beleidsnota5.pdf

Beleidsnota No. 5

De doeltreffendheid van ons sociaal vangnet in corona tijden


Covivat_beleidsnota6_dec2020.pdf

Beleidsnota No. 6

De initiële effecten van de COVID-19 pandemie op de Belgische arbeidsmarkt – opkomende ongelijkhede n


covivat_beleidsnota7.pdf

Beleidsnota No. 7

De gevolgen van corona voor de inkomensverdeling: impact van lockdown en beleid in april 2020 


COVIVAT beleidsnota 8.pdf

Beleidsnota No. 8

De effecten van de COVID-19 pandemie op arbeidsmigratie en -mobiliteit 


COVIVAT beleidsnota 9.pdf

Beleidsnota No. 9

De verdelingsimpact van de COVID-19 schok op de loon- en weddetrekkenden in 2020 


Derboven et al 2021_COVIVAT_Beleidsnota10_update.pdf

Beleidsnota No. 10

Maandinkomens in COVID-jaar 2020


COVIVAT beleidsnota 11.pdf

Beleidsnota No. 11

Profiel en transities van tijdelijk werklozen tijdens het eerste jaar van de coronacrisis: Analyses op basis van administratieve gegevens


Working papers

covivat_working paper 1.pdf

Working paper No. 1

The Income Gradient in Mortality during the Covid-19 Crisis: Evidence from Belgium

covivat_workingpaper2.pdf

Working paper No. 2

The Distributional Impact of the COVID-19 Shock on Household Incomes in Belgium

COVIVATWorkingPaper3_april2021.pdf

Working paper No. 3

Lockdown, Earnings Losses and Household Asset Buffers in Europe

Covivat_Working Paper 4.pdf

Working paper No. 4

Welfare resilience at the onset of the COVID-19 pandemic in four European countries: impact on public finance and household income

WP5_details matter for policy evaluation.pdf

Working paper No. 5

Details matter for policy evaluation