COVIVAT

Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten

Het COVIVAT consortium is een samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. Het consortium heeft als doel de sociale gevolgen van de verspreiding van het coronavirus voor de inkomens van de Belgische gezinnen in kaart te brengen, en wetenschappelijke inzichten te genereren die het sociaal-economische beleid kunnen ondersteunen om de sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken, en die het post-coronabeleid mee vorm kunnen geven.

WP5_details matter for policy evaluation.pdf

Working Paper No. 5

april 2022

Details matter for policy evaluation

Derboven et al 2021_COVIVAT_Beleidsnota10_update.pdf

Beleidsnota No. 10

dec 2021

Maandinkomens in COVID-jaar 2020

COVIVAT beleidsnota 9.pdf

Beleidsnota No. 9

april 2021

De verdelingsimpact van de COVID-19 schok op de loon- en weddetrekkenden in 2020

Met steun van: