COVIVAT

Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten

Het COVIVAT consortium is een samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. Het consortium heeft als doel de sociale gevolgen van de verspreiding van het coronavirus voor de inkomens van de Belgische gezinnen in kaart te brengen, en wetenschappelijke inzichten te genereren die het sociaal-economische beleid kunnen ondersteunen om de sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken, en die het post-coronabeleid mee vorm kunnen geven.

COVIVAT beleidsnota 9.pdf

Beleidsnota No. 9

16 april

De verdelingsimpact van de COVID-19 schok op de loon- en weddetrekkenden in 2020

COVIVATWorkingPaper3_april2021.pdf

Working Paper No. 3

4 mei

Lockdown, Earnings Losses and Household Asset Buffers in Europe

Covivat_Working Paper 4.pdf

Working Paper No. 4

17 juni

Welfare resilience at the onset of the COVID-19 pandemic in four European countries: impact on public finance and household income

Met steun van: