Over Contributaal


Het logo van Contributaal is een diamant.

Niet zonder reden: ik bewerk, schaaf en slijp uw tekst, tot in alle facetten.


Ik ben Annet Vellinga (eigenaar Contributaal) en heb aan de Universiteit van Utrecht Nederlands gestudeerd. Een aantal jaren ben ik werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs en in het NT2-onderwijs (Nederlands als Tweede Taal).

Mijn aanpak is als volgt: inventarisatie en analyse van de taalproblemen, zodat ik maatwerk kan leveren. De lessen worden toegesneden op de (werk)situatie van de klant. We 'schaven en slijpen' om tot een optimaal resultaat te komen.