Interviewer

Ik verplaats me in de wereld van de geïnterviewde, stel relevante vragen en schrijf een persoonlijk en vlot leesbaar interview.

U geeft een tijdschrift, krant of nieuwsbrief uit en wilt daarin graag een interview publiceren. Samen maken we afspraken over bijvoorbeeld het doel van het interview, over de lengte van het interview en wat het beoogde lezerspubliek is.