Missie en Visie


Missie:

Wij zijn een christelijke muziekvereniging voor iedereen die zich muzikaal wil ontwikkelen en wij streven naar het op een plezierige manier komen tot een uitdagend niveau binnen een van onze harmonieorkesten.

Visie:

Het werven en opleiden van muzikanten is een continu proces. In nauwe samenwerking met docenten wordt gezorgd voor verdere muzikale vorming binnen de vereniging.

Onze vereniging streeft naar regionale bekendheid en wil van betekenis zijn door met haar muziek mee te werken aan uitvoeringen met een cultureel, godsdienstig of sociaal doel. Ook zal hiervoor naar samenwerking met andere verenigingen in de gemeenschap gezocht worden.

Muziek maken en plezier hebben horen bij elkaar, aangevuld met enige ambitie zal dit leiden tot muzikale ontwikkeling van elk individu. Het A-orkest streeft naar een hoog niveau in de 2e divisie. Hiervoor zullen ze deelnemen aan concoursen en muzikale wedstrijden. Het B orkest zal streven naar de top in de vijfde divisie. Ook zij zullen daarvoor deelnemen aan verschillende muzikale wedstrijden. Het C orkest streeft naar een sfeer, waarbinnen leden samen optimaal kunnen groeien.