Team

ORGANIZING COMMITTEE

The members of the organizing committee are Ahmed Abbassi, Abhijeet Ghoshal, Yan Huang, Karthik Kannan, Antino Kim, Yixuan Liu, Frederick Nwanganga, Yaiyan Wei, and Lucy Yan