CEI ES PORIOL


ESCOLA INFANTIL DE 3 A 6 ANYS

Benvinguts i benvingudes al site del CEI Es Poriol!

L'horari general del centre és de 9:00h a 14:00h

Amb opció de matinera i menjador

PROCÉS ADMISSIÓ PER A INFANTS NASCUTS EL 2019

DEL 9 AL 20 DE MAIG

Servei d'escolarització-Informació Procés (caib.es)

VACANTS: 4T D'EI - 21 / 5È D'EI - 4 / 6È D'EI - 13