Skattefradrag

Skattefradrag

Et skattefradrag er et beløb, som trækkes fra personindkomsten skattefrit. Der findes flere forskellige slags skattefradrag: personfradrag, kørselsfradrag, håndværkerfradrag, momsfradrag og mange flere.

Personfradraget er et fradrag på 42.000 kroner, som trækked fra lønnen, inden man skal betale A-skat. Det er et fradrag, som alle over 18 år er berettiget til. Kørselsfradrag er derimod kun berettiget nogle. Kørselsfradraget er kompensation til folk, som kører langt for arbejde. Man skal minimum have 12 kilometer til arbejde for at være berettiget. Herefter bliver fradraget beregnet efter, hvor langt man har, og hvor ofte man kører turen. For at finde ud af hvilke fradrag du er berettet, kan du tjekke skat.dk.