Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ โดยมียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับโลกและในประเทศไทย ทำให้หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันโรคและป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่ง มีความต้องการจนขาดตลาด

ท่ามกลางสถานการณ์เสี่ยงนี้พระภิกษุสงฆ์ ก็จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อ COVID-19 เช่นกัน บุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และร่วมมือกันตัดเย็บหน้ากากผ้าด้วยมือ (หน้ากากผ้า DIY) เพื่อถวายเป็นเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาตัดเย็บหน้ากากผ้าสีเหลือง นำมาร่วมบริจาคได้อีกทางหนึ่งด้วย

Facebook Fanpage

เอกสารเผยแพร่

สื่อเผยแพร่ความรู้

สื่อความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนภาคประชาชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือ ITA

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

โดย หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กฏหมายต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จากเว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โปรแกรมฟรี !!! น่าใช้

Zoom : โปรแกรมประชุมทางไกลที่ฟรีและดี

Team Viewer : โปรแกรมรีโมทระยะไกลยอดนิยม

Search Everything : โปรแกรมค้นหาไฟล์ในเครื่อง

ImgBurn : โปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD ขนาดจิ๋ว ไม่หนักเครื่อง

Duplicate File Finder : โปรแกรมหาไฟล์ซ้ำ

PDF Fill : โปรแกรมจัดการไฟล์ PDF

Openshot : โปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรี

หน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่

Admin Site : นางสาวสรวีย์ ธรรมสารวิญญู นักประชาสัมพันธ์

Editor : นายพงษ์ศักดิ์ สอดทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

เลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 119 807-9

website : http://www.brcc.ac.th