ปฏิทินกิจกรรมของวชช.บุรีรัมย์

ข่าวสารวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

รูปกิจกรรม วชช.บุรีรัมย์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

หนังสือประชาสัมพันธ์

โปรแกรมฟรี !!! น่าใช้

Kaspersky : โปรแกรมแอนตี้ไวรัส ชั้นนำระดับโลก

Team Viewer : โปรแกรมรีโมทระยะไกลยอดนิยม

Search Everything : โปรแกรมค้นหาไฟล์ในเครื่อง

ImgBurn : โปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD ขนาดจิ๋ว ไม่หนักเครื่อง

Zoom : โปรแกรมประชุมทางไกลที่ฟรีและดี

Duplicate File Finder : โปรแกรมหาไฟล์ซ้ำ

สื่อเผยแพร่ความรู้

สื่อความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนภาคประชาชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือ ITA

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560

โดย หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กฏหมายต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จากเว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่

Admin Site : นางสาวสรวีย์ ธรรมสารวิญญู นักประชาสัมพันธ์

Editor : นายพงษ์ศักดิ์ สอดทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

เลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 119 807-9

website : http://www.brcc.ac.th