Salarizare si personal


Serviciile integrate de resurse umane si salariare oferite de BOMAD CONSULTING acopera intocmirea si gestionarea dosarelor de personal si evidenta in REVISAL, calculul si consultanta fiscala privind salarizarea personalului societatii dvs.

Servicii:

  • Consultanta privind salarizarea personalului

  • Intocmirea si gestionarea dosarelor de personal:

- contracte de munca

- acte aditionale

- decizii privind contractele

- fisa postului personalizata pentru fiecare post si societate

- fise de evaluare anuala a salariatilor in functie de domeniul societatii si activitatea salariatului, organigrama societatii etc

Regulament Intern (model)

  • Tinerea evidentei salariatilor in Registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL) si depunerea registrului electronic la ITM

  • Eliberarea adeverintelor pentru salariati

Intocmirea tuturor dosarelor de personal este asigurata de un inspector de Resurse Umane acreditat/certificat de Inspectoratul Teritorial de Munca al Mun. Bucuresti (ITM).

Alte servicii in completare:

Bomad Consulting, societate de expertiza contabila membra CECCAR Bucuresti