plat paysan


Nawr ar gael - sadyrnau plat paysan. Os nad ydych wedi cael y cyfle i ymuno รข ni ar nos Wener, dyma gyfle i flasu bwyd paysan. Os ydych, fe wyddoch beth i ddisgwyl!

Bydd 'brunch' ar gael o 10.30 yb gyda platiau bychain yn dilyn.

Cliciwch yma i ddarllen adolygiad diwrnodau plat gan Soliciting Flavours