Stichting Ben-Nyoh Liberia

Ben-Nyoh: Ambassadeurs voor Liberia

Stichting Ben-Nyoh Liberia is een Stichting die in 2015 is opgericht om vanuit Nederland de Liberiaanse bevolking, met Gods hulp en met woord en daad, te helpen en hen weer een toekomst te bieden.

Op dit moment wordt met de landelijke United Liberian Inland Church en de lokale Liberiaanse bevolking samengewerkt om de zendingspost in Rivercess te herbouwen en de Bijbelschool in Gaye Peter te ondersteunen.

Deze kerk heeft verspreid over het land 7 missieposten. Bij twee daarvan is Ben-Nyoh betrokken: Rivercess Mission en Gaye Peter Mission. 

Bij het werk in Rivercess hebben Jacob en Marjolein Kiefte een voortrekkersrol. Hermien Verhage is intensief betrokken bij Gaye Peter.

De naam “Ben-Nyoh Liberia” betekent “Ambassadeurs in Liberia”. Hiermee wordt de sterke band met de Evangelische Gemeente “De Ambassade” uit Den Helder benadrukt.