Bauskas rātsnams

Vienīgais rekonstruētais 17. gadsimta rātsnams Latvijā


Bauskas rātsnams kalpo gan reprezentācijai, gan kā apskates objekts, šeit notiek laulību ceremonijas un klasiskās mūzikas koncerti, tiek uzņemtas augstu viesu delegācijas, pasniegti svarīgi apbalvojumi, bet ikdienā te klientus apkalpo Bauskas Tūrisma informācijas centrs un Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa.


Bauskas rātsnama vēsture.

Atrazdamās svarīgu tirdzniecības ceļu krustpunktā, Bauska 17. un 18. gadsimtā izveidojās par tipisku tirgotāju un amatnieku pilsētu. Bauskai 1609. gadā tika piešķirts zīmogs, kas nozīmē, ka jau tolaik pilsētai bija sava pašpārvalde jeb rāte. 1615. gadā hercogs Frīdrihs piešķīra Bauskai privilēģiju celt rātsnamu un ierīkot tirgotavas. Rātsnama celtniecība Bauskā par birģermeistara un rātskungu līdzekļiem tika uzsāka 1616. gadā. Līdz pat 18. gadsimta vidum Bauskas rātsnams bija lielākais un greznākais Kurzemes un Zemgales hercogistē. Rātsnama pirmajā stāvā sākotnēji atradās pilsētas svaru telpa, rātes kalpotāja dzīvoklis, bet otrajā – rātes sēžu zāle un maģistrāta darba telpas, pagrabstāvā – vīna pagrabs, no tor- ņa izziņoja svarīgu informāciju. Ēkas apsildi nodrošināja divi kamīni un vairākas podiņu krāsnis. 18. un 19. gadsimtā rātsnams vairākkārt pārbūvēts.

19. gadsimta vidū, pilsētas ekonomiskajai aktivitātei mazinoties, rātsnams nonāca tuvu sabrukumam, tāpēc rāte pieņēma lēmumu nojaukt tā torni, bet 19. gadsimta beigās nojauca ēkas otro stāvu un aizmūrēja arkādi. Rāte savām vajadzībām telpas turpmāk īrēja kādā privātmājā, bet rātsnama ēkā tika ierīkoti veikali un uzglabāti ugunsdzēsības piederumi.

Lielākas pārmaiņas celtne piedzīvoja 20. gs. 70. gados, kad tika nojaukts ēkas austrumu gals un tā vietā uzbūvēta kafejnīca “Mūsa”. 1988. gadā Restaurācijas institūta speciālisti veica ēkas vēsturisko, arhitektonisko un arheoloģisko izpēti. Apkopojot informāciju, ko sniedza šī izpēte un 1840. gadā izgatavotie ēkas uzmērījumi, arhitekte Irēna Bākule izstrādāja celtnes rekonstrukcijas projektu, paredzot ēkas atjaunošanu 17. gadsimta izskatā. Bauskas rātsnama rekonstrukcija tika uzsākta 2010. gada februārī, kad Bauskas novada dome ieguva atbalstu Eiropas reģionālās attīstības fonda projektam “Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai”. Rātsnama rekonstrukcijas 1. kārtā, saglabājot ēkas vēsturisko plānojumu, rekonstruēts savulaik iespaidīgās divstāvu celtnes apjoms ar torni un vaļējo galeriju, autentiskā veidolā atjaunotas ēkas fasādes un telpu izkārtojums. Projekta 1. kārta pabeigta 2011. gada novembrī. Rekonstrukcijas 2. kārta tika veikta par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem, kurus izlietoja būvdarbiem un komunikāciju izbūvei, rātsnama interjera iekārtošanai, kā arī vēsturisko mēbeļu un apgaismes ķerme- ņu iegādei. Interjera ekspozīcijas idejas autori un realizētāji ir Bauskas interjera priekšmetu restaurācijas firma SIA “Intarsija”. 2016. gada 4. maijā apskatei tika atvērta rātsnama interjera ekspozīcija.

2016.gadā Bauskas rātsnams svinēja 400 gadus, baušķenieki tika aicināti iesūtīt savus apsveikumus, zīmējumus un sacerējumus. Foto galerija

Bauskas rātsnamam 400. Skolēnu iesūtītie darbi