นายอมรเทพ  บุตรกตัญญู

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม

ค่านิยมหลัก :  ซื่อสัตย์   รับผิดชอบ  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  ทำงานเป็นทีม

รพ.บ้านแหลมกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

หากท่านมีประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19   กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี) (23/04/2567)

    ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับใช้ในราชการโรงพยาบาลบ้านแหลม  (07/03/2567) 

   ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (06/02/2567)

   ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอนจำนวน 7 รายการของโรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (17/01/2567)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  (20/11/2566)

   ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา แบบ Confocal Scanner อัตโนมัติ  แบบมุมกว้าง 90 องศา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (30/08/2566)

          

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (22/04/2567)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (10/04/2567)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (01/04/2567)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (11/03/2567)

  ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  (07/03/2567)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  (23/02/2567)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  (05/02/2567)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านแหลม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (16/01/2567)