COMMITTEE

Organizing Committee

Workshop Co-chairs

Jungwoo Oh (Yonsei Univ.) Takahiro Shinada (Tohoku Univ.)

Workshop Vice-chairs

Hyungtak Kim (Hongik Univ.) TBD

General Secretaries

Woo Young Choi (Sogang Univ.)

Treasurers

Myounggon Kang

(Korea Natl. Univ. of Transportation)

Steering Committee Chair

Seongjae Cho (Gachon Univ.)

Program Committee Co-chairs

Il Hwan Cho (Myongji Univ.)

Donghwan Ahn (Kookmin Univ.)

Publication Chairs

Sangwan Kim (Ajou Univ.)

Program Committee Members

Jinwook Burm (Sogang Univ.), Jae-Kyoung Mun (ETRI), Hyung-Jun Kim (KIST), Jongsun Kim (Hongik Univ.), Sung-Min Yoon (Kyung Hee Univ.), Dong Hyun Kim (KANC), Min Suk Oh (KETI), Chun-Hyung Cho (Hongik Univ.), Hyuck-In Kwon (Chung-Ang Univ.), Hongsik Park (Kyungpook Natl. Univ.), Kyung Rok Kim (UNIST), Keun Heo (SK-hynix), Changhwan Shin (Univ. of Seoul), Sung Hun Jin (Inchon Natl. Univ.), Byungjin Ma (KETI), Junseok Heo (Ajou Univ.), Sangwan Kim (Ajou Univ.), In Man Kang (Kyungpook Natl. Univ.), Chul-Ho Lee (Korea Univ.), Jongwook Jeon (Konkuk Univ.), Joon Young Kwak (KIST), Dong-Wook Park (Univ. of Seoul), Jiwon Chang (UNIST), Seung Jae Baik (Hankyong Natl. Univ.), Woo Young Kim (Jeju Univ.)

Taizoh Sadoh (Kyushu Univ.), Toshihiro Sugii (Fujitsu), Shintaro Nomura (Univ. of Tsukuba), Takashi Noguchi (Univ. of Ryukyus), Naoto Matsuo (Univ. of Hyogo), Yukinori Ono (Shizuoka Univ.), Nobuaki Kobayashi (Nihon Univ.), Toshiro Hiramoto (The Univ. of Tokyo), Yasuo Nara (Univ. of Hyogo), Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Tech.), Hiroshi Okada (Toyohashi Univ. of Tech.), Seiichi Miyazaki (Nagoya Univ.), Toshikazu Suzuki (JAIST), Masataka Higashiwaki (NICT), Minoru Ida (NTT), Tatsuya Iwata (Toyohashi Univ. of Tech.), Toshiyuki Ohishi (Saga Univ.), Yutaka Ohno (Nagoya Univ.), Seiya Kasai (Hokkaido Univ.), Ryota Isono (SCIOCS), Junji Kotani (Fujitsu), Michihiko Suhara (Tokyo Metropolitan Univ.), Shinichiro Takatani (WIN Semiconductors), Ken Nakata (Sumitomo Electric), Noboru Negoro (Panasonic), Fumihiko Hirose (Yamagata Univ.), Yasuyuki Miyamoto (Tokyo Tech.), Yoshitsugu Yamamoto (Mitsubishi Electric)

Advisory Committee

Byung-Gook Park (Seoul Natl. Univ.), Sung Woo Hwang (Samsung), Hi-Deok Lee (Chungnam Natl. Univ.), Jae-Sung Rieh (Korea Univ.), Ho-Young Cha (Hongik Univ.)

Shigeyoshi Watanabe (Shonan Inst. of Tech.), Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.), Naoki Hara (Fujitsu), Koichi Maezawa (Univ. Toyama)