COMMITTEE

Organizing Committee

Workshop co-Chairs

Jungwoo Oh (Yonsei Univ.) Michihiko Suhara (Tokyo Metropolitan Univ.)

Workshop vice-Chairs

Hyungtak Kim (Hongik Univ.) Takahiro Shinada (Tohoku Univ.)

General Secretaries

Woo Young Choi (Sogang Univ.) Kunio Tsuda (Toshiba Infrastructure Systems & Solutions)

Program Committee co-chairs

Il Hwan Cho (Myongji Univ.) Toshiyuki Oishi (Saga Univ.)

Donghwan Ahn (Kookmin Univ.) Nobuaki Kobayashi (Nihon Univ.)

Steering Committee Chair

Seongjae Cho (Gachon Univ.)

Treasurer

Myounggon Kang (Korea Natl. Univ. of Transportation)

Publication Chair

Sangwan Kim (Ajou Univ.)

Program Committee Members

Jinwook Burm (Sogang Univ.), Jae-Kyoung Mun (ETRI), Jongsun Kim (Hongik Univ.), Chun-Hyung Cho (Hongik Univ.), Hyuck-In Kwon (Chung-Ang Univ.), Hongsik Park (Kyungpook Natl. Univ.), Kyung Rok Kim (UNIST), Keun Heo (Sungkyunkwan Univ.), Changhwan Shin (Sungkyunkwan Univ.), Sung Hun Jin (Inchon Natl. Univ.), Byungjin Ma (KETI), Junseok Heo (Ajou Univ.), In Man Kang (Kyungpook Natl. Univ.), Chul-Ho Lee (Korea Univ.), Jongwook Jeon (Konkuk Univ.), Joon Young Kwak (KIST), Dong-Wook Park (Univ. of Seoul), Jiwon Chang (UNIST), Seung Jae Baik (Hankyong Natl. Univ.), Woo Young Kim (Jeju Univ.), Chang-Ki Baek (POSTECH), Changhwan Choi (Hanyang Univ.), Byoung Hun Lee (GIST), Ga-Won Lee (Chungnam Natl. Univ.), Hyun-Yong Yu (Korea Univ.)

Taizoh Sadoh (Kyushu Univ.), Toshihiro Sugii (Fujitsu), Shintaro Nomura (Univ. of Tsukuba), Takashi Noguchi (Univ. of Ryukyus), Naoto Matsuo (Univ. of Hyogo), Hiroya Ikeda (Shizuoka Univ.), Toshiro Hiramoto (The Univ. of Tokyo), Yasuo Nara (Univ. of Hyogo), Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Tech.), Hiroshi Okada (Toyohashi Univ. of Tech.), Seiichi Miyazaki (Nagoya Univ.), Hisahiro Anzai (SONY), Takahiro Mori (AIST), Hiroshi Tsuji (NHK), Yoshinari Kamakura (Osaka Univ.), Tomoyuki Suwa (Tohoku Univ.), Takuya Futase (SanDisk), Yukiharu Uraoka (Nara Institute of Sci. and Tech.), Tatsuya Iwata (Toyama Prefectural Univ.), Yutaka Ohno (Nagoya Univ.), Seiya Kasai (Hokkaido Univ.), Junji Kotani (Fujitsu), Hiroki Fujishiro (Tokyo University of Science), Takuya Tsutsumi (NTT), Masatoshi Koyama (Osaka Institute of Technology)

Advisory Committee

Byung-Gook Park (Seoul Natl. Univ.), Sung Woo Hwang (Samsung), Hi-Deok Lee (Chungnam Natl. Univ.), Jae-Sung Rieh (Korea Univ.), Ho-Young Cha (Hongik Univ.)

Shigeyoshi Watanabe (Shonan Inst. of Tech.), Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.), Naoki Hara (Fujitsu), Koichi Maezawa (Univ. Toyama)