Media

Náměstí T.G.M. v Příbrami s fontánou - realizace 2010

Gebrian vs. Příbram

Náměstí 17. listopadu v Příbrami - realizace 2012

Ateliér Příbram, fontána náměstí T.G.Masaryka v Příbrami
Ateliér Příbram, fontána na náměstí t.G.Masarika v Příbrami


Ateliér Příbram, otevření zrekonstruovaného náměstí 17. listopadu v Příbrami

Naším cílem je:

 • Poskytovat komplexní služby od první představy klienta až po realizaci

 • Zákazník, kterému se nejen splnila představa realizace stavby, ale především náš návrh tuto představu rozšíří a překoná

 • Poskytnou klientům komfortní servis, který mu umožní jednoduše rozhodovat o postupu bez nutnosti vlastního hledání alternativních řešení

 • Dodržovat kvalitu s důrazem na dořešení detailních souvislostí

 • Předkládat klientům řešení, která jsou technicky a technologicky vyspělá a ekonomicky efektivní jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak z pohledu provozu

(6. 1. 2022) Typový projekt vs. architekt. Srovnání

Časté dilema mnoha stavebníků a investorů je zda si mají najmout architekta, či vybrat si z bohaté škály typových projektů. Asi je možno předpokládat moje doporučení k první variantě. Věc však není zcela jednoznačná.

Nabízí se příměr pro pořízení např. pánského saka od krejčího či v dostupné prodejní síti. Pokud si v běžné konfekci vyberete sako, které Vám perfektně sedí, vyhovuje vám styl, střih, kvalita není důvod hledat krejčího.

Totéž platí i pro výběr Vašeho budoucího bydlení.

Obě varianty mají něco do sebe a pokusím se v jednoduché tabulce srovnat klady a zápory jednotlivých voleb. Projekt typového řešení vyniká propracovaným řešením samotné stavby. Projekt dotažen do fáze prováděcí dokumentace a téměř neobsahuje chyby. Jelikož je prodán mnohanásobně je jeho reálná cena rovna v podstatě nákladům na tisk. Jelikož se nevztahuje k žádnému konkrétnímu pozemku, nemůže obsahovat části projektu, která vyplývají z konkrétní lokality. Nejde jen o napojení na inženýrské sítě a komunikaci, ale především nemůže zohlednit situaci výhledu do krajiny, orientaci ke světovým stranám, vliv hluku z okolí. Často opomíjeným, ale velmi často fatálně chybným je osazení do terénu, jak výškově, tak pozičně.

Pokud je klient ochoten přistoupit na standartizované řešení prostoru, v němž po většinou stráví zbytek svého života a popře své individuální potřeby

Cena typového řešení:

základní cena typových řešení se pohybuje od 30 tis. Kč

 • + projekt vnitřní kanalizace - vychází z místních podmínek, tedy kterým směrem se bude napojovat. Některé typové projekty mají zpracované vícero variant a pak je i tento projekt zahrnut v ceně základní.

 • + projekt osazení do terénu - špatně umístěná stavba dokáže i z jinak kvalitního návrhu domu vytvořit celoživotní trauma jeho obyvatel

 • +projekt přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu

 • +projekt dopravního napojení a parkování

 • + projekt na VSAK, ČOV, studnu s potřebnými hydrogeologickými posudky.

 • + protiradonová opatření - radon je životu nebezpečný, zanedbání nebo neřešení opatření jsou doslova hazardem se životem

 • + projekt na oplocení, vjezdová vrata a vrátka

 • + projekt na ozelenění

 • + projekt na venkovní osvětlení

 • K základní ceně múžeme připočítat klidně 100 tis. Kč. Vezměmě např. projekt studny bude stát 8.000,- Kč, hydrogeologický posudek pro studnu dalších 8.500 a vyřízení povolení třeba 3.000,- Kč. Obdobné je to se všemi součástmi doplňkových projektů. V tomto ohledu se cena typového a individuálního řešení neliší.

 • Některé typové projekty jsou zcela zdarma, včetně doplňujících projektů, sovisející s pozemkem. Pak je cena započtena do dodávky stavby a zákazník má získat dojem, že dodavatel stavby mu dává něco zadarmo... :-)

Cena individuálního projektu vychází z cen nákladů realizaci domu

 • Obecně lze říci, že cena projektu se pohybuje v rozmezí 8-12% z ceny realizační

 • Z této ceny je pak podíl na jednotlivých částech následovný

 • STUDIE 13%

 • PROJEKT UMÍSTĚNÍ STAVBY nebo PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 15%

 • PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ nebo PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 23%

 • PROJET PRO REALIZACI STAVBY 30%

 • Příklad: Stojí -li dům 5 mil. Kč, bude stát individuální projekt pro stavební povolení 115 tis. Kč

 • Připočteme -li k ceně za individuální projekt domu dalších 80 tis. Kč za doplňkové projekty bude celková cena 195 tis.

 • Oproti TYPOVÉMU PROJEKTU, kde k ceně za typový projekt 40 tis. připočteme dalších 100 tis, za doplnění projektu, bude celková cena vycházet na 140 tis. Kč.

Je na každém ze stavebníků, zda se rozhodnou ušetřit 50 tis. Kč za to, že se na návrhu svého "místa pod sluncem" budou sami aktivně podílet, či si ho nechají střihnout "na míru".

Pokud máte zájem o nezávaznou kalkulaci projektu vyplňte a odešlete FORMULÁŘ.

 • Spolupráci s architektem vyhledejte už při prvních úvahách, při výběru parcely, při sestavování rozpočtu, při žádosti o bankovní úvěr či hypotéku.

 • Zvažte, co od architekta čekáte. Vezměte na vědomí, že s architektem budete před samotnou studií nuceni strávit spoustu času konzultacemi

 • Architekta vybírejte podle podobnosti Vašeho vkusu a jeho prezentace, nikoli podle ceny. Při realizaci se Vám toto rozhodnutí vrátí.

 • Pokud jste spokojeni s nabídkou katalogového komerčního domu, objednejte si projekt u dodavatele. Vyjde to levněji a rychleji.

 • Sjednejte si TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA nezávisle na dodavateli stavby. Požadujte po něm zodpovědnost za kvalitu a dejte mu pravomoc schvalovat hrazení dodavatelských faktur, včetně projektu.

Několik rad pro budoucí investory

Spolupráci s architektem vyhledejte už při prvních úvahách, při výběru parcely, při sestavování rozpočtu, při žádosti o bankovní úvěr či hypotéku.

 • Zvažte, co od architekta čekáte. Vezměte na vědomí, že s architektem budete před samotnou studií nuceni strávit spoustu času konzultacemi

 • Architekta vybírejte podle podobnosti Vašeho vkusu a jeho prezentace, nikoli podle ceny. Při realizaci se Vám toto rozhodnutí vrátí.

 • Pokud jste spokojeni s nabídkou katalogového komerčního domu, objednejte si projekt u dodavatele. Vyjde to levněji a rychleji.

 • Sjednejte si TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA nezávisle na dodavateli stavby. Požadujte po něm zodpovědnost za kvalitu a dejte mu pravomoc schvalovat hrazení dodavatelských faktur, včetně projektu.

Jak se zpracovává projekt?

Projektové fáze, které jsou vybranou činností ve výstavbě (musí je zpracovávat autorizovaná osoba) se řídí a obsahem musí odpovídat Vyhl. 499/2013, 62/2013.

Návrh/ studie - hmotové a dispoziční řešení. Z pohledu architekta je to nejvýznamnější část projektu. Je důležité tuto fázi nepodcenit. Jeho kvalita podmiňuje úspěch všech následných fází, včetně realizace a především provozu a uživatelské hodnotě.

Projekt pro územní řízení - řeší napojení na inženýrské sítě, dopravní napojení

Projekt pro ohlášení stavby/ projekt pro stavební povolení - řeší návrh technicky obecně (bez podrobných dimenzí)

Prováděcí projekt (dříve pro výběr zhotovitele) - řeší podrobnosti do fáze zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby

Realizační dokumentace stavby (není vybranou činností ve výstavbě) - řeší dimenze statických a technických částí stavby a stavební detaily

Výrobní / dílenská dokumentace / plán výroby a technologie výstavby - tuto část řeší dodavatel stavby tak, aby byly dodrženy správné technologické postupy a časové vazby

Projekt změny stavby před dokončením - v případě změn v průběhu stavby pro stavební úřad doplňuje projekt těchto změn včetně souhlasů dotčených správců a organizací

Projekt skutečného provedení stavby - zpracovává dodavatel stavby, dokumentuje reálný stav na základě zaměření skutečného stavu, neobsahuje profese. Pokud jsou změny natolik rozsáhlé, že je třeba řešit i změny dílčích profesních projektů, je nutno zpracovat projekt změny stavby před dokončením.