Kontakty

Kučera Vít, Ing. arch.

Autorizovaný architekt ČKA 03379

Typ autorizace

 • UP: obor územní plánování (A.2)

 • A: obor architektura (A.1)

ATELIÉR PŘÍBRAM s.r.o.

sídlo: Roháčova 145/14,

13000 Praha III

pobočka: Dlouhá 97, 261 01 Příbram " Boží oko"

IČ: 29033560

DS: inm95u


Provozní doba:

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00

+420 777 300 860

kucera"@"atelierpribram.cz

kucera.apb"@"seznam.cz

Součástí našich zakázek jsou následující profese:

 • územně plány obcí

 • projekty architektonicko stavební části

 • projekty interiérů

 • statika staveb

 • projekty zdravotechniky ZTI (vnitřní rozvody plynu, vodovodu, kanalizace) a přípojky plynu, vodovodu, kanalizace.

 • projekty ČOV, studny

 • projekty vytápění, větrání, vzduchotechnika

 • projekty elektrorozvodů a přípojky elektro

 • požární zabezpečení stavby

 • stavební dozor stavby (nikoli u vlastních projektů)

 • autorský dozor stavby

 • inženýrská činnost

 • geodetické zaměření

 • měření radonu

 • inženýrskogeologický průzkum pr

 • hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťových vod a návrh vsaku

 • hydrogeologický průzkum pro ČOV

 • hydrogeologický průzkum pro studny