Specialhøjskolen

AOF Specialhøjskolen er en lille skole, der ligger på Kildegården i Roskilde centrum. Vi holder til på 2. sal i store, lyse og nyistandsatte lokaler.

Specialhøjskolen tilbyder individuelt tilrettelagte forløb, hvor fag, antal af undervisningsdage, timer, forløbets længde og indhold i undervisningen er tilpasset den enkelte.

Undervisningen foregår i et overskueligt, roligt og trygt miljø med højst 7 unge på hvert hold. Hverdagen er struktureret, forudsigelig og med tæt støtte og guidning fra lærerne.

Vi underviser i dansk, matematik, engelsk, kommunikation, billedkunst samt ordblindeundervisning. Der er mulighed for at tage AVU G og D eksamen (9. og 10. kl.) 2 gange årligt.

Undervisning i naturfag kan evt. arrangeres i samarbejde med VUC eller Roskilde Ungdomsskole.

Målgruppen er unge fra 15 år, som har brug for et 9. eller 10. skoleår – eller unge/voksne over 18 år, som mangler eksamen eller har brug for en hverdag og struktur, hvor de kan vænne sig til at være i skole igen samt vedligeholde eller genopfriske det faglige. Vi arbejder med afklaring af, hvilke veje den unge kan gå efter et forløb på Specialhøjskolen, - som ofte vil være FGU, ungdomsuddannelser (f.eks. EUD, STX, HTX, STU, SOSU) eller arbejde.

Fælles for de unge er, at de er udfordret med psykisk sårbarhed, angst, skolevægring og evt. diagnoser som ADHD/ADD eller inden for autisme spektret.