PUBLIKACJE

Analizując tytuly publikacji, widać , że dotyczą one kolejno:

  • anten reflektorowych, szczególnie dwureflektorowych, w zakresie projektowania,konstrukcji, optymalizacji ;

  • anten mikropaskowych, szczególnie wielowarstwowych (konkretnie - dwuwarstwowych), szyków elementów mikropaskowych oraz anten szerokopasmowych na zasadzie rozszerzającej sie szczeliny (TSA) w wersjach na podłożu dielektrycznym i "metalowych";

  • anten monoimpulsowych.

PUBLIKACJE

1. A.JEZIORSKI: Synteza anteny optymalizowanej, dwureflektorowej, centralnie oświetlanej ze stożkiem dielektrycznym, Prace PIT, nr.112, 1993.

2. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI: Obliczanie optymalnych niesymetrycznych anten dwureflektorowych - rozwiazanie problemu dwuwymiarowego, Biuletyn WAT, 5 (501), Maj 1994.

3. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, A.JEZIORSKI, M.WNUK, B.ORLIŃSKI, Z.KLEMBOWSKI: Projektowanie anten dwureflektorowych wykorzystywanych w rozpoznaniu radiolokacyjnym, V Konferencja Naukowa - Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających , tom II, Biuletyn 2(19), WOSzR, Jelenia Góra , 8-10 czerwca 1994 r.

4. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, B.ORLIŃSKI: Konstrukcyjne charakterystyki anteny Cassegraina na pasmo K. Metoda justowania elementów anteny i charakterystyki doświadczalne, Jurata 1994.

5. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, A.JEZIORSKI, B.ORLIŃSKI, M.WNUK: Dual-reflector Cassegrain antenna with rotational field, Biuletyn WAT, nr.10,1995.

6. A.JEZIORSKI, B.ORLIŃSKI: Opracowanie układów anten dwureflektorowych, WAT Wydział Elektroniki ISŁ, ZBW-63, 1995.

7. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI: Multilayer microstrip radiators, IEEE VTC-96, Atlanta.

8. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Microstrip antennas for mobile communications, IEEE VTC-97, Phoenix.

9. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny szerokopasmowe na podłożu dielektrycznym - konstrukcja wielowarstwowa, KST’97 Bydgoszcz.

10. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI: Szyk liniowy półfalowych łat paskowych zasilanych szeregowo, URSI’99 Poznań

11. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI : Liniowa paskowa antena zasilana szeregowo, ICARSM'99 WoroneŜ

12. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI :Szyk liniowy elementów paskowych zasilanych szeregowo, KST'99, Bydgoszcz

13. M.AMANOWICZ, R.DUFRENE, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK : Highly effective asymetric reflector antennas of Cassegrain type - XIII International Conference on Microwaves Radar and Wireless Communications Wrocław, MIKON 2000, May 22-24.2000.

14. A.JEZIORSKI: Anteny wnękowo-szczelinowe, KST Bydgoszcz, 6-8.09.2000.

15. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny współczesnych systemów radiowych, KKRRiT, Poznań 2001.

16. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny odbiorników GPS, XII Konferencja Naukowa- Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających, Jelenia Góra ,2001r.

17. R.DUFRENE, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK: Niesymetryczne anteny dwureflektorowe, podstawowe problemy - projektowanie. Prace PIT, nr.127, 2001.

18. A.JEZIORSKI: Antena szczelinowo-wnękowa z charakterystyką promieniowania typu V, Bydgoszcz, KST 2001

19. R.DUFRENE, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Linear antenna array with radiatorts in the form of tapered slot, MIKON-2002, Gdańsk

20. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Szerokopasmowa antena z rozszerzającą się szczeliną, KKRRiT2002, Gdańsk

21. A.JEZIORSKI: Szyk promienników na podłożu dielektrycznym na pasmo 1800 MHz KST'2002 Bydgoszcz

22. J.PIENIAK, A.JEZIORSKI: Modelowanie niektórych typów anten KF, KNTWRE'2002, Warszawa

23. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: New construction of tapered slot antennas, ICAP'2003, Exeter

24. W. KOŁOSOWSKI, H. GRUCHAŁA, M. WNUK, A. JEZIORSKI: Antena z rozszerzającą się szczeliną zasilana z linii koplanarnej, KKRRiT'2003, Wrocław

25. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI, G.RÓŻAŃSKI: Circular antenna with V-type radiation pattern in E plane, ICEAA'2003 Turyn

26. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Monopulse microstrip antenna on 2.4 GHz, MIKON-2004, Warszawa

27. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Antena z poszerzoną szerokością wiązki charakterystyki promieniowania, KKRRiT 2004 Warszawa

28. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI: Dwuszczelinowa, szerokopasmowa antena na pasmo L , KKRRiT'2005, Kraków

29. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, M.WNUK: Wielowarstwowa antena monoimpulsowa na podłożu dielektrycznym , XXXVII Konferencja naukowo-techniczna radiolokacji, Spała'2005

30. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, P.ŁUKAWSKI: Antena na podłożu dielektrycznym dla zastosowań w urządzeniach monoimpulsowych, Prace PIT, nr.136, 2005.

31. R. DUFRENE, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI: Synthesis method of the Cassegrain type unsymmetrical antennas, 28 BEM/MRM, Maj 2006, Skiathos, Grecja

32. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, P.ŁUKAWSKI: Dielectric substrate monopulse antenna, MIKON-2006, Kraków

33. W.KOŁOSOWSKI, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI, E.SĘDEK:The dielectric-free tappered slot antennas array, EuMW, Manchester, 2006

34. W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, G.RÓŻAŃSKI, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI: Antena monoimpulsowa w radarach śledzacych , UiSR 2007, Soczewka

35. W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, M.WNUK, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI: Anteny monoimpulsowe w systemach śledzenia obiektów powietrznych, Prace PIT, nr. 138, 2006

36. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI: Monopulse IFF antennas. MIKON-2008, Wrocław

37. A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI , P.GAJEWSKI, E.SĘDEK, Z.BIELECKI: Testing and Optimizing of 16 -element Antenna Array , PIERS-2009, Moskwa

38. B.STEC, A.JEZIORSKI, M.CZYŻEWSKI, A.SŁOWIK: Multielement Patch antenna for K-band, IRS-2012, Warszawa

39.

Wykaz publikacji będzie aktualizowany