PUBLIKACJE


Żył kiedyś zbój bardzo srogi

Kto go ujrzał, dalej w nogi

To nieprawda, grzeczny chłopczyk

Choć to po nim, ten, tu kopczyk

A policja śni sen błogi


Noworoczne choinki z warszawskiego osiedla 

Analizując tytuly publikacji, widać , że dotyczą one głównie: 

WYKAZ PUBLIKACJI                                    (pliki na dole strony, czerwony kolor numeru publikacji pokazuje , że niżej podany jest jej tekst w pdf )

1. A.JEZIORSKI: Synteza anteny optymalizowanej, dwureflektorowej, centralnie oświetlanej ze stożkiem dielektrycznym, Prace PIT, nr.112, 1993.  

2. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI: Obliczanie optymalnych niesymetrycznych anten dwureflektorowych - rozwiazanie problemu dwuwymiarowego, Biuletyn WAT, 5 (501), Maj 1994.

3. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, A.JEZIORSKI, M.WNUK, B.ORLIŃSKI, Z.KLEMBOWSKI: Projektowanie anten dwureflektorowych wykorzystywanych w rozpoznaniu radiolokacyjnym, V Konferencja Naukowa - Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających , tom II, Biuletyn 2(19), WOSzR, Jelenia Góra , 8-10  czerwca 1994 r.

4. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, B.ORLIŃSKI: Konstrukcyjne charakterystyki anteny Cassegraina na pasmo K. Metoda justowania elementów anteny i charakterystyki doświadczalne, Jurata 1994.

5. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, A.JEZIORSKI, B.ORLIŃSKI, M.WNUK: Dual-reflector Cassegrain antenna with rotational field, Biuletyn WAT, nr.10,1995.

6. A.JEZIORSKI, B.ORLIŃSKI: Opracowanie układów anten dwureflektorowych, WAT Wydział Elektroniki ISŁ, ZBW-63, 1995.

7. M.AMANOWICZ, A.JEZIORSKI: Multilayer microstrip radiators, IEEE VTC-96, Atlanta.

8. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Microstrip antennas for mobile communications, IEEE VTC-97, Phoenix.

9. M.AMANOWICZ, W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny szerokopasmowe na podłożu dielektrycznym - konstrukcja wielowarstwowa, KST’97 Bydgoszcz.

10. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI: Szyk liniowy półfalowych łat paskowych zasilanych szeregowo, URSI’99 Poznań

11. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI : Liniowa paskowa antena zasilana szeregowo, ICARSM'99 Woroneż

12. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, J.LISOWSKI :Szyk liniowy elementów paskowych zasilanych szeregowo, KST'99, Bydgoszcz

13. M.AMANOWICZ, R.DUFRENE, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK : Highly effective asymetric reflector antennas of Cassegrain type -             XIII International Conference on Microwaves Radar and Wireless Communications Wrocław, MIKON 2000, May 22-24.2000.

14. A.JEZIORSKI: Anteny wnękowo-szczelinowe, KST Bydgoszcz, 6-8.09.2000.

15. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny współczesnych systemów radiowych, KKRRiT, Poznań 2001.

16. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Anteny odbiorników GPS, XII Konferencja Naukowa- Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających, Jelenia Góra ,2001r.

17. R.DUFRENE, A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK: Niesymetryczne anteny dwureflektorowe, podstawowe problemy - projektowanie. Prace PIT, nr.127, 2001.

18. A.JEZIORSKI: Antena szczelinowo-wnękowa z charakterystyką promieniowania typu V, Bydgoszcz, KST 2001

19. R.DUFRENE, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Linear antenna array with radiatorts in the form of tapered slot, MIKON-2002, Gdańsk

20. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Szerokopasmowa antena z rozszerzającą się szczeliną, KKRRiT2002, Gdańsk

21. A.JEZIORSKI: Szyk promienników na podłożu dielektrycznym na pasmo 1800 MHz KST'2002 Bydgoszcz

22. J.PIENIAK, A.JEZIORSKI: Modelowanie niektórych typów anten KF, KNTWRE'2002, Warszawa

23. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: New construction of tapered slot antennas, ICAP'2003, Exeter

24. W. KOŁOSOWSKI, H. GRUCHAŁA, M. WNUK, A. JEZIORSKI: Antena z rozszerzającą się szczeliną zasilana z linii koplanarnej, KKRRiT'2003, Wrocław

25. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI, G.RÓŻAŃSKI: Circular antenna with V-type radiation pattern in E plane, ICEAA'2003 Turyn

26. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Monopulse microstrip antenna on 2.4 GHz, MIKON-2004, Warszawa

27. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, A.JEZIORSKI: Antena z poszerzoną szerokością wiązki charakterystyki promieniowania, KKRRiT 2004 Warszawa

28. W.KOŁOSOWSKI, M.WNUK, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI: Dwuszczelinowa, szerokopasmowa antena na pasmo L , KKRRiT'2005, Kraków

29. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, M.WNUK: Wielowarstwowa antena monoimpulsowa na podłożu dielektrycznym , XXXVII Konferencja naukowo-techniczna radiolokacji, Spała'2005

30. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, P.ŁUKAWSKI: Antena na podłożu dielektrycznym dla zastosowań w urządzeniach monoimpulsowych, Prace PIT, nr.136, 2005.

31. R. DUFRENE, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI: Synthesis method of the Cassegrain type unsymmetrical antennas, 28 BEM/MRM, Maj 2006, Skiathos, Grecja

32. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, P.ŁUKAWSKI: Dielectric substrate monopulse antenna, MIKON-2006, Kraków

33. W.KOŁOSOWSKI, P.GAJEWSKI, A.JEZIORSKI, E.SĘDEK:The dielectric-free tappered slot antennas array, EuMW, Manchester, 2006

34W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, M.WNUK, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI: Anteny monoimpulsowe w systemach śledzenia obiektów powietrznych, Prace PIT, nr.  138, 2006

35. W.KOŁOSOWSKI , E.SĘDEK, G.RÓŻAŃSKI, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI: Antena monoimpulsowa w radarach śledzących , UiSR 2007, Soczewka

36. P.Gajewski, W.Kołosowski, J.Łopatka, A.Jeziorski Monopulse antennas for  radar seekers   2008 2nd International Conference on Signal Processing and Communication Systems Gold Coast, QLD, Australia 

37. W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK, M.BOREJKO, A.JEZIORSKI: Monopulse IFF antennas. MIKON-2008, Wrocław

38. W.KOŁOSOWSKI ,M.WNUK,  E.SĘDEK, A.JEZIORSKI Wykorzystanie rozkladu pola w strefie bliskiej w celu wyznaczenia charakterystyki promieniowania anteny, Prace PIT  Nr141/142,  2008

39.  A.JEZIORSKI,  W.KOŁOSOWSKI , P.GAJEWSKI, E.SĘDEK, Z.BIELECKI: Testing and Optimizing of 16 -element Antenna Array , PIERS-2009, Moskwa

40. W.Kołosowski , P.Gajewski, A.Jeziorski Szyk promienników na podłożu dielektrycznym na pasmo 5 GHz   KKRRiT 2009 

41W.Kołosowski; E. Sedek; P. Gajewski; A. Jeziorski Microstrip monopulse array antenna  18-th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROWAVES, RADAR AND WIRELESS COMMUNICATIONS, Wilno 2010 

42. A.JEZIORSKI, W.KOŁOSOWSKI, E.SĘDEK  Anteny do systemów UWB  Prace PIT Nr 145,  2010

43. E.Sędek, W.Kołosowski, P.Gajewski, A.Jeziorski   Anteny z rozszerzającą się szczeliną do zastosowań w radiolokacji i telekomunikacji  Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania  2011 (nr 1

44. B.STEC, A.JEZIORSKI, M.CZYŻEWSKI, A.SŁOWIK: Multielement Patch antenna for K-band,    IRS-2012, Warszawa

45. B.STEC, A.JEZIORSKI, M.CZYŻEWSKI , A.SŁOWIK  TWO-DIMENTIONAL PHASED ARRAY PLANAR ANTENNA FOR K-BAND  Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania  2012 (nr 7)

46. E.SĘDEK, A.JEZIORSKI Helikalne i mikropaskowe szyki antenowe zasilane z falowodu radialnego    Elektronika-Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 2014 (nr 11)

47.E.SĘDEK, A.JEZIORSKI   Antenna array excited by the radial waveguide   MIKON 2014 

48. A.JEZIORSKI, E.SĘDEK, R.SŁOMSKI  Antena monoimpulsowa z niesymetrycznymi dipolami ćwierćfalowymi Elektronika-Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 2015  (nr 6)

49. E.SĘDEK, A.JEZIORSKI  Szyk antenowy do systemów identyfikacji "swój-obcy" (IFF)   KKRRiT 2016 

50.  E.SĘDEK, A.JEZIORSKI  Szyk antenowy do systemów identyfikacji "swój-obcy" (IFF)  Przegląd Telekomunikacyjny -  Wiadomości Telekomunikacyjne  2016 (nr.7) 

51. E.SĘDEK, A.JEZIORSKI, R.SŁOMSKI Waveguide monopulse summing-differential system , MIKON Kraków, 2016  

52. A.JEZIORSKI  HISTORIA RADIOLOKACJI W ANGLII, USA, ZSRR, NIEMCZECH I POLSCE (II połowa lat 30., początek 40. XX wieku)  Przegląd Telekomunikacyjny -  Wiadomości Telekomunikacyjne , 2023  (nr1) 


  Wykaz publikacji będzie aktualizowany 

Książki 

V.I.Volman, A.Jeziorski  Engineering Electrodynamics House of Maxwell’s Electrodynamics     2017

Spis_tresci.pdf

Rozprawa doktorska A.J.

A_J_praca_doktorska.pdf

Publikacje (w pdf)

Publikacja_1.pdf
Publikacja_5.pdf
Publikacja_7.pdf
Publikacja_8.pdf
Publikacja_19.pdf
Publikacja_23.pdf
Publikacja_25.pdf
Publikacja_26.pdf
Publikacja_30.pdf
Publikacja_32.pdf
Publikacja_33.pdf
Publikacja_34.pdf
Publikacja_36.pdf
Publikacja_38.pdf
Publikacja_39.pdf
Publikacja_41.pdf
Publikacja_42.pdf
Publikacja_47.pdf

 Praca doktorska    

   ANALIZA   I   SYNTEZA  NIESYMETRYCZNYCH  ANTEN   DWUREFLEKTOROWYCH   Warszawa, 1998