NOTATKI ANTENOWCA

Na tej stronie będą umieszczone krótkie teksty, nazwane Notatkami, dotyczące problematyki mikrofal,  techniki antenowej i radiolokacji. Nie mają one ambicji być "dziełem skończonym", są często "szorstkie" w formie i niepełne w treści. Poziom merytoryczny tekstów również jest różny. Często bywa tak, że dany problem, który mnie zainteresował,  wydaje się w miarę prosty. Jednak wgłębienie się w jego niuanse, analiza literatury weryfikują tę opinię.  Bywają i takie sytuacje , gdy po wstępnym zainteresowaniu się jakimś tematem , z biegiem czasu tracę do niego zainteresowanie. Ponieważ pewne materiały zostały już wykorzystane, a tekst ma początkową , sygnalna postać , postanowiłem taka Notatkę umieścić jednak  na stronie 

Pewne zdziwienie może budzić sposób numerowanie Notatek. Odpowiada on kolejności mojego zainteresowania się danym tematem. Nie zawsze to zainteresowanie powoduje powstanie w danej chwili tekstu wystarczająco pełnego , który nie byłoby wstyd oddać pod osąd Czytelników.  Jednocześnie jednak, traktuję Notatki jako swoisty magazynek wiedzy, którą zamierzam  niedługo rozwinąć. 

Autor zastrzega sobie prawo wykorzystania Notatek do tworzenia  tekstów poważniejszych w treści i formie, przeznaczonych np. do publikacji. 

WYKAZ NOTATEK 

w pdf 

2.Anteny śrubowe (helikalne)

4. Anteny monoimpulsowe

5. Adresy internetowe

7. Przejście linii mikropaskowej na falowód  prostokątny

10. Antena tubowo-paraboliczna

12. Anteny HF

13, Anteny peryskopowe

14. Anteny podwieszane

21. Szczelina w falowodzie prostokątnym

33 Anteny zewnętrzne do terminali telefonii  komórkowej

38. Anteny na drony, dipole niesymetryczne i  anteny podwieszane

45. Antena z poszerzoną szerokością wiązki  charakterystyki promieniowania

63. Anteny dipolowe do zastosowań mobilnych

69. Elektrodynamika - dydaktyka

74. Radar P-18 i jego modyfikacje

81. Mikropaskowy szyk liniowy zasilany z   falowodu o przekroju prostokątnym

87. Łączność troposferyczna - anteny i  propagacja

88. Anteny stacji bazowych telefonii komórkowej

104. Sterowanie szerokości wiązki antenowej

109  Załacznik do tworzonej Notatki nr 109  Radary zahoryzontalne 

116 Sona

122 Elementy historii radiolokacji

Notatka Nr 2 Anteny helikalne

Notatka_2_Helical.pdf

Notatka nr 4 

Notatka_4_Podstawy_techniki_monoimpulsowej.pdf

Notatka Nr 5 

Notatka_5_przydatne adresy internetowe.pdf

Notatka Nr 7

Notatka_7_przejście _na_falowod.pdf

Notatka Nr 10 

Notatka_10_tubowo_parab.Ciekawy artykul o ant wieloreflektorowych.pdf

Notatka Nr 12

Notatka_12 Anteny systemów radiowych HF.pdf

Notatka Nr 13 

Notatka_13_Anteny peryskopowe_przewoxne_maszty_antenowe.pdf

Notatka Nr 14 

Notatka_14 _Anteny podwieszane.pdf

Notatka Nr 20 

Notatka Nr 21

Notatka_21_Szczelina_w_falowodzie_prostokatnym.pdf

Notatka Nr 24

Notatka Nr 25

Notatka Nr 33

Notatka_33_antena_do_telef_komork_i_modemów.pdf

Notatka Nr 34

Notatka Nr 38

NOTATKA_38_ANTENA_DRON.pdf

Notatka Nr 45

Notatka 45 Antena z poszerzoną wiązką.pdf

Notatka Nr 63 

Notatka_63_modyfikacja dipoli_B.pdf

Notatka Nr 69 

Notatka_69.pdf

 Do Notatki Nr 69 

LITERATURA ZADANIA i CWICZENIA.pdf

Notatka Nr 74

Radar P-18.pdf

Notatka Nr 81

Notatka_81_Podszyki zasilane z falowodu .pdf

Notatka Nr 87 

Notatka_87_ł.acznośc_troposferyczna - anteny C.pdf

Notatka Nr 88 (na dole, amatorska strona z modelem podobnej anteny)

Notatka 88 ABC.pdf
wifiantenna_amator_org.ua.pdf

Notatka Nr 104 

Notatka_104_Sterowanie szerokoscią wiąazki antenowej.pdf

Dodatek do Notatki Nr 109

Notatka 109_Defence24.pdf

Notatka Nr 116

Notatka 116 Sona.pdf

Notatka Nr 122

Notatka_nt_122_F_Historia radiolokacji lata_30.pdf

W rzeczywistości , Notatek jest ponad 120 , jednak stan większości z nich nie kwalifikuje się jeszcze  do publikacji.