Anteny i technika mikrofalowa. Radiolokacja AKTUALNOŚCI:                                           - Aktualności/Blog - Wizualizacja funkcji skalarnych

WSTAWIONO NOWĄ NOTATKĘ - NUMER 122 :        Elementy historii radiolokacji w ZSRR, Anglii, USA,    Niemczech i Polsce (lata 30-te, początek 40-tych)

ZMIENIONO TREŚĆ NOTATKI       - NUMER: na bieżąco 

ZAPOWIEDŹ                                              - 

Niniejsza strona przeznaczona jest dla studentów, inżynierów oraz wszystkich innych osób , które zajmuja się, zawodowo lub amatorsko, problematyką radioelektroniki, głównie techniką mikrofalową i antenami. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest elektrodynamika na poziomie dydaktyki szkoły wyższej oraz anteny różnego typu, szczególnie stosowane w telekomunikacji i radiolokacji. Podstrona Książka...... zawiera informacje o ksiażce, której jestem współautorem. Podstrona Notatki  to zbiór krótkich moich tekstów na tematy mikrofal i anten.    Aktywnie wykorzystywany jest program MATLAB, szczególnie w elekrodynamice (podstrona MATLAB i CST - elektrodynamika i anteny ). Umieszczam również wykaz publikacji w tworzeniu których brałem udział (podstrona Publikacje).  Podstrona Galeria  zawiera fotografie róznych wykonanych z moim udziałem konstrukcji antenowych i mikrofalowych wraz z komentarzem

Jestem zainteresowany opiniami i uwagami Czytelników (kontakt -                                     andjeziorski@gmail.com                    Andrzej@Jeziorski.info

MTUCI - gmach główny 

WAT - gmach główny

Rozwinięciem książki, wspomnianej w powyższej informacji (na zielonym polu) ,  jest dodatkowy materiał, zestawiony  w skrypt  pt. Engineering Electrodynamics. Problems and Exercises with MATLAB and CST.   (w pdf)

SKRYPT_Volman_Book_problems_AJ.pdf

Przegląd Radiotechniczny z 1 listopada 1937r (Zeszyt 21-22) w-zapraszam! Ciekawe materiały:

Przeglad Radiotechniczny 1937 zeszyt 21_22.pdf

     Studia techniczne ukończyłem w 1977 r. w Moskiewskim Elektrotechnicznym Instytucie Łączności (Wydział  - Łączność radiowa i radiofonia), teraz - Moskiewski Techniczny Uniwersytet Łączności i Informatyki ( mtuci.ru ). W pracy zawodowej zajmowałem się, szeroko rozumianą,  problematyką techniki mikrofalowej i anten, projektowaniem i wykonywaniem różnych urządzeń z tej dziedziny. W roku 2000 otrzymałem na WAT tytuł doktora nauk technicznych (specjalność - telekomunikacja, temat pracy "Analiza i synteza niesymetrycznych anten dwureflektorowych" pod kierownictwem prof. dr.hab. Marka Amanowicza). Przez wiele lat współpracowałem z prof. Władysławem Kołosowskim i zespołem specjalistów z WAT (Wydział Elektroniki).  Współpraca ta przyniosła rezultaty w postaci szeregu publikacji, w czasopismach fachowych  i na konferencjach specjalistycznych (MIKON, KKRRiT, KST),  patrz Publikacje .  Od szeregu lat współpracuję z prof. V.I.Volmanem, moim wykładowcą na uczelni, którą skończyłem (przedmiot - elektrodynamika techniczna). W chwili obecnej prof. V.I.Volman mieszka w USA, jest na emeryturze (jak i ja), ale prowadzi aktywną działalność niezależnego specjalisty z dziedziny mikrofal i techniki antenowej. W 2017 r. napisaliśmy wspólnie książkę pt Engineering Electrodynamics. House of Maxwell's Electrodynamics. Książka ta,  to  przede wszystkim rezultat przemyśleń i ogromnego dydaktycznego doświadczenia  prof. V.I.Volmana (na podstronie Książka - wykaz literatury jego autorstwa).   

Pełną informację o książce można znaleźć na podstronie - Książka Engineering Electrodynamics. House of Maxwell's Electrodynamics  oraz na stronie emfieldbook.com ,  którą prowadzi prof. V.I.Volman.