Anteny i technika mikrofalowa. RadiolokacjaAKTUALNOŚCI: Aktualności/Blog - Wizualizacja funkcji skalarnych

WSTAWIONO NOWĄ NOTATKĘ - NUMER :, 88, 63, 126

ZMIENIONO TREŚĆ NOTATKI - NUMER: na bieżąco


Niniejsza strona przeznaczona jest dla studentów, inżynierów oraz wszystkich innych osób , które zajmuja się, zawodowo lub amatorsko, problematyką radioelektroniki, głównie techniką mikrofalową i antenami. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest elektrodynamika na poziomie dydaktyki szkoły wyższej oraz anteny różnego typu, szczególnie stosowane w telekomunikacji i radiolokacji. Podstrona Książka...... zawiera informacje o ksiażce, której jestem współautorem. Podstrona Notatki to zbiór krótkich moich tekstów na tematy mikrofal i anten. Aktywnie wykorzystywany jest program MATLAB, szczególnie w elekrodynamice (podstrona MATLAB i CST - elektrodynamika i anteny ). Umieszczam również wykaz publikacji w tworzeniu których brałem udział (podstrona Publikacje). Podstrona Galeria zawiera fotografie róznych wykonanych z moim udziałem konstrukcji antenowych i mikrofalowych wraz z komentarzem

Jestem zainteresowany opiniami i uwagami Czytelników (kontakt - andjeziorski@gmail.com Andrzej@Jeziorski.info

MTUCI - gmach główny

WAT - gmach główny

Rozwinięciem ksiażki jest dodatkowy materiał, zestawiony w skrypt pt. Engineering Electrodynamics. Problems and Exercises with MATLAB and CST.

ProblemsBlog_wariant_A2.pdf

Co to za piękny rysunek z prawej strony?

To rozklad pola elektrycznego i linie ekwipotencjalnie w klatce Faradaya obliczone w Matlab i przedstawione na stronie https://emfieldbook.com w Blogu!

Umieszczono tam szereg podobnych obrazów-zapraszam!

Studia techniczne ukończyłem w 1977 r. w Moskiewskim Elektrotechnicznym Instytucie Łączności (Wydział - Łączność radiowa i radiofonia), teraz - Moskiewski Techniczny Uniwersytet Łączności i Informatyki ( mtuci.ru ). W pracy zawodowej zajmowałem się, szeroko rozumianą, problematyką techniki mikrofalowej i anten, projektowaniem i wykonywaniem różnych urządzeń z tej dziedziny. W roku 2000 otrzymałem na WAT tytuł doktora nauk technicznych (specjalność - telekomunikacja, temat pracy "Analiza i synteza niesymetrycznych anten dwureflektorowych" pod kierownictwem prof. dr.hab. Marka Amanowicza). Przez wiele lat współpracowałem z prof. Władysławem Kołosowskim i zespołem specjalistów z WAT (Wydział Elektroniki). Współpraca ta przyniosła rezultaty w postaci szeregu publikacji, w czasopismach fachowych i na konferencjach specjalistycznych (MIKON, KKRRiT, KST), patrz Publikacje . Od szeregu lat współpracuję z prof. V.I.Volmanem, moim wykładowcą na uczelni, którą skończyłem (przedmiot - elektrodynamika techniczna). W chwili obecnej prof. V.I.Volman mieszka w USA, jest na emeryturze (jak i ja), ale prowadzi aktywną działalność niezależnego specjalisty z dziedziny mikrofal i techniki antenowej. W 2017 r. napisaliśmy wspólnie książkę pt Engineering Electrodynamics. House of Maxwell's Electrodynamics. Książka ta, to przede wszystkim rezultat przemyśleń i ogromnego dydaktycznego doświadczenia prof. V.I.Volmana (na podstronie Książka - wykaz literatury jego autorstwa).

Pełną informację o książce można znaleźć na podstronie - Książka Engineering Electrodynamics. House of Maxwell's Electrodynamics oraz na stronie emfieldbook.com , którą prowadzi prof. V.I.Volman.