Oppimisanalytiikkaa opettajille

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi -koulutus

Koulutuksessa on kolme kokonaisuutta, joista jokaiseen voi osallistua oman osaamisensa mukaan.

  1. Oppimisanalytiikka käyttöön! - starttikurssi
  2. Oppimisanalytiikka omassa työssäni - syventävä kokonaisuus
  3. Oppimisanalytiikan konkarit -verkoston toiminta (yhdessä sovitut asiantuntijaluennot/esitykset, kokemusten jakaminen, käytännön harjoittelu foorumitapaamisissa)

Koko koulutuksen tavoitteena on

  • antaa opettajille digitaalisia valmiuksia ja itsenäistä soveltamistaitoa oppimisanalytiikan hyödyntämisestä oman kurssin sähköistyksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • nykyaikaistaa opettajan käytössä olevia oppimateriaaleja ja menetelmiä jatkuvan arvioinnin suuntaan. Analytiikan avulla opettaja saa hiljaisen tiedon rinnalle uudentyyppistä tietoa ja mahdollisuuksia arvioida ja ohjata oppijan osaamisen kehittymisessä.
  • tuoda käyttöön uusia henkilökohtaisen oppilaanohjauksen menetelmiä ja välineitä.
  • vahvistaa Oppimisanalytiikan verkostoa ja sen toimintaa.

Koulutus koostuu asiantuntijoiden vetämistä pajapäivistä, itsenäisestä työskentelystä sekä webinaareista.

Starttikurssin ja syventävän osion koulutukset toteutetaan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta pääosin Turussa Oppimisanalytiikan keskuksen tiloissa. Konkareiden tapaamispaikat sovitaan erikseen.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta.