Oppimisanalytiikkaa opettajille

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi -koulutus

  • antaa opettajille digitaalisia valmiuksia ja itsenäistä soveltamistaitoa oppimisanalytiikan hyödyntämisestä oman kurssin sähköistyksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • nykyaikaistaa opettajan käytössä olevia oppimateriaaleja ja menetelmiä jatkuvan arvioinnin suuntaan. Analytiikan avulla opettaja saa hiljaisen tiedon rinnalle uudentyyppistä tietoa ja mahdollisuuksia arvioida ja ohjata oppijan osaamisen kehittymisessä.
  • tuo käyttöön uusia henkilökohtaisen oppilaanohjauksen menetelmiä ja välineitä.

Koulutus koostuu asiantuntijoiden vetämistä pajapäivistä, itsenäisestä työskentelystä sekä webinaareista.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta.