Oppimisanalytiikkaa opettajille

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi -koulutus

Koulutuksessa on kolme kokonaisuutta, joista jokaiseen voi osallistua oman osaamisensa mukaan.

  1. Oppimisanalytiikka käyttöön! - starttikurssi
  2. Oppimisanalytiikka omassa työssäni - syventävä kokonaisuus
  3. Oppimisanalytiikan konkarit -verkoston toiminta (yhdessä sovitut asiantuntijaluennot/esitykset, kokemusten jakaminen, käytännön harjoittelu foorumitapaamisissa)


Koko koulutuksen tavoitteena on

  • antaa opettajille digitaalisia valmiuksia ja itsenäistä soveltamistaitoa oppimisanalytiikan hyödyntämisestä oman kurssin sähköistyksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • nykyaikaistaa opettajan käytössä olevia oppimateriaaleja ja menetelmiä jatkuvan arvioinnin suuntaan. Analytiikan avulla opettaja saa hiljaisen tiedon rinnalle uudentyyppistä tietoa ja mahdollisuuksia arvioida ja ohjata oppijan osaamisen kehittymisessä.
  • tuoda käyttöön uusia henkilökohtaisen oppilaanohjauksen menetelmiä ja välineitä.
  • vahvistaa Oppimisanalytiikan verkostoa ja sen toimintaa.


Koulutus koostuu asiantuntijoiden vetämistä pajapäivistä, itsenäisestä työskentelystä sekä webinaareista.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta.