Extraescolars

Reobertura inscripcions 

Segon semestre 5 de febrer al 31 de maig

Plaç d'inscripcions 20 de gener a les 21h al 24 de gener a les 21h
Adjudicació places per ordre d'arribada de les inscripcions

EXTRAESCOLARS 23_24 - REPESCA Oferta activitats 2023.pdf

Informació definitiva extraescolars curs 2023 - 2024

publicat: 03.10.2023

Per a fer inscripcions fora de termini s’ha de contactar amb els responsables d’extraescolars per correu electrònic (lavila.ampa@gmail.com), tot i que no es podran garantir places perquè s'haurà de parlar amb l'escola i les empreses que desenvolupen les activitats extraescolars. 


EXTRAESCOLARS 23_24 - oferta-informacio.pdf

Publicat: 31.08.23

INFORMACIÓ SERVEI EXTRAESCOLARS 

CURS 2023-20234

Inici 2 d’octubre de 2023 - Finalització 31 de Maig de 2024

PLANNING DE LES INSCRIPCIONS** PDT PUBLICAR en breus
Les inscripcions seran per ORDRE D’ARRIBADA DEL FORMULARI D’INSCRIPCIONS 


Una vegada tancat el termini d’inscripcions:


Per a fer inscripcions fora de termini s’ha de contactar amb els responsables d’extraescolars per correu electrònic (lavila.ampa@gmail.com), tot i que no es podran garantir places.


IMPORTANT:

Els coordinadors d'extraescolars  decideixen quines activitats es realitzen i quines no, comptant amb el volum econòmic resultant de totes les inscripcions que es reben dins el termini (normalment mitjans setembre). Per això s'aplicarà una penalització de 20€ en els següents casos:

- no pagar una plaça en la que he presentat una inscripció (pre-reserva)

- deixar una plaça un cop s'ha presentat el llistat d'admesos (finals setembre)NORMATIVA ECONÒMICA


Pagament: OBLIGATORI AMB CODI DE BARRES.


NOVETAT : Hi ha preus diferenciats per a families que siguin SOCIS o NO SOCIS de l'AMPA, s'ha de fer el pagament de la quota corresponent.


Indicar en el concepte SEMPRE: 1rCOGNOM 2nCOGNOM NOM CURS. (separat amb espais, en majúscules i sense accents)     

 Exemple: GARCIA VILA LLUIS P3A.
Fraccionament:

Aquest any es podrà fraccionar en 2 pagaments en el cas de que el cost total del nucli familiar sigui superior a 240€:

Primer pagament 50% del total: Del 20 al 30 de setembre.

Segon pagament 50% del total: Del 10 al 20 de gener.

!!! Si voleu sol·licitar fraccionament heu d'enviar un mail a lavila.ampa@gmail.com

Devolució:

En cas que hi hagi confinament dictat per la Generalitat i s’anul·lin les activitats extraescolars es procedirà a la devolució de la part proporcional que es consideri i resulti un acord en assemblea, sempre i quan no es puguin fer telemàticament, així com s’ha fet aquest darrer curs. 

NO es farà devolució de les sessions perdudes en aïllaments preventius (de dues setmanes) dels grups estables dictats per l’escola.Per aquest motiu, les famílies que apuntin els seus fills/-es a alguna activitat extraescolar, estan obligats a acceptar, i es comprometen a complir, les normes exposades en aquest document, en una declaració de responsabilitat que afegirem en el formulari d’inscripcions. 


IMPORTANT: Cal recordar que les activitats extraescolars poden ser anul·lades o modificades seguint les indicacions del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Convé destacar que totes les activitats es faran seguint el protocol de les mesures de seguretat marcat pel Govern.