Acollida

ATENCIÓ: CANVIS EN EL SISTEMA DE PAGAMENT!

- L'acollida tindrà un funcionament similar al menjador.

- El pagament es farà sempre amb Codi de barres a principi de mes (Fixes) o just després del Servei (eventuals). Cal entregar comprovant a la monitora.

- Imprescindible fer un càlcul exacte de l'import a pagar.

- Trobareu aquesta informació més detallada a continuació...


RECORDEU INDICAR SEMPRE 1r COGNOM,2n COGNOM,NOM,CURS. (SEPARAT PER COMES I SENSE ESPAIS)

L'ampa ofereix el servei d'acollida a les famílies associades que necessiten portar o recollir els seus fills i filles fora de l'horari escolar. Les monitores a càrrec d'aquest servei són la Lexuri Castro i l'Elisabeth Pla.

Disponible des del primer dia de curs, independentment del nombre d'inscrits.

El servei d'Acollida sempre ha estat un servei on el fons social AMPA ha assumit una part de les pèrdues per tractar-se d'un servei prioritari per a moltes de les nostres famílies.

Caldrà omplir SEMPRE el full "INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ACOLLIDA", disponible a la web de l'ampa o demanant-lo a les monitores.

 • Horaris i espais:
   • Franja matí: de 7:45 a 8:30, entrada de l'alumnat per la rampa del costat del Portal verd (entrada Primària)
   • Franja migdia: de 12:00 a 13:15, recollida de l'alumnat per la rampa del costat del Portal verd (entrada Primària)
   • Franja tarda: de 16:30 a 17:30, recollida de l'alumnat per la rampa del costat del Portal verd (entrada Primària)
 • Funcionament:
   • Fixes: Trucar al 696.369.518 per informar a la monitora i comunicar-ho a les tutores. Pagament amb codi de barres i entrega del comprovant de pagament a la monitora a principi de mes.
   • Eventuals: CAL TRUCAR SEMPRE AL 696.369.518 (mòbil d'Acollida) PER GESTIONAR LA RECOLLIDA DE LA MAINADA A L'AULA.
     • Franja matí: portar directament el nen/a a l'oficina de l'ampa. Caldrà efectuar el pagament mitjançant el codi de barres i entregar el comprovant el mateix dia o l'endemà del servei. Es pot deixar el comprovant a la bústia de l'ampa (al costat de la porta principal de l'escola).
     • Franja migdia: avisar directament a la tutora (via agenda) i trucar al mòbil d'Acollida. Caldrà efectuar el pagament mitjançant el codi de barres i entregar el comprovant el mateix dia o l'endemà del servei. Es pot deixar el comprovant a la bústia de l'ampa (al costat de la porta principal de l'escola).
     • Franja tarda: avisar directament a la tutora (via agenda) i trucar al mòbil d'Acollida. Caldrà efectuar el pagament mitjançant el codi de barres i entregar el comprovant el mateix dia o l'endemà del servei. Es pot deixar el comprovant a la bústia de l'ampa (al costat de la porta principal de l'escola).
 • Preus: El pagament es farà A INICI de mes mitjançant codi de barres. NO S'ACCEPTARAN PAGAMENTS EN EFECTIU. ÉS IMPRESCINDIBLE FER EL CÀLCUL PRECÍS DE L'IMPORT.
     • Exemples:
       • Tinc dos fills i els he de deixar eventualment 3 dies al matí i 4 a la tarda durant el mes de novembre. Quant he de pagar?

1. Miro preus per germans i franja (5€ per franja)

2. 3 dies matí: 3 (matins) x 5€= 15€

4 dies tarda: 4 (tardes) x 5€ = 20€

TOTAL a PAGAR: 15+20=35€

EN CAS DE DUBTE, ENVIEU UN CORREU A L'AMPA (ESPECIFICANT "IMPORT ACOLLIDA").

EVENTUALS: (de setembre a juny)

(1 fill): 3€ per franja horària.

(2 fills): 5€ per franja horària.

(3 fills): 7€ per franja horària.

(4 fills): 10€ per franja horària.

FIXES: (d'octubre a maig)

(1 fill): 30€/mes per franja horària.

(2 fills): 50€/mes per franja horària.

(3 fills): 75€/mes per franja horària.

(4 fills): 100€/mes per franja horària.

ATENCIÓ: Els mesos de setembre i juny, l'alumnat FIXE pagarà la part proporcional, no tot el mes complet. Durant la jornada intensiva la franja de migdia serà de 12:30 a 13:15.

(1 fill): 20€ per franja horària

(2 fills): 34€per franja horària

(3 fills): 50€ per franja horària

(4 fills): 65€ per franja horària


18-19_inscripcioAcollida.doc.pdf
18-19_CodibarresAcollida.doc.pdf