AMPA LA VILA Palamós

CANALS DE COMUNICACIÓ AMB L'AMPA

    • Correu electrònic: lavila.ampa@gmail.com

    • Bústia de l'ampa (situada a l'entrada principal de l'escola)

    • Obertura oficina AMPA:

S'envia per TokAPP informació al respecte ( s'obre conforme la disponibilitat de les famílies col.laboradores).

Recordeu portar sempre els comprovants de pagament per procedir a recollir els xandals i semarretes.

Aquest curs 2022-2023, l'ús de l'oficina de l'Ampa serà exclusivament per venda de xandalls de l'escola.

Per aclariments, dubtes, propostes o reclamacions, heu d'enviar un mail a lavila.ampa@gmail.com (assumpte:oficina)


Publicat:

17.6.22

** Només s'ha de pagar una quota AMPA per NUCLI FAMILIAR 30 euros

El paper de pagament es passarà juliol 2022.

Publicat: 22.6.22

MATERIAL que es demana des D'AMPA (quota material INICI CURS). El material es troba el primer dia d'inici del curs escolar tal i com s'especifica.Curs escolar 2022-2023 ( desglossat per comunitats)

MATERIAL QUE ES PAGA A AMPA I ES TROBA EL PRIMER DIA DE L'ESCOLA A LES AULES.

COMPRAT A HIPERESCOLA.GIRONA


** COMUNITAT PETITS: https://docs.google.com/document/d/1O5mRSAHvzAUNbeDYLQrj1wWNL7AJGrmt/edit?usp=sharing&ouid=108580869630669028453&rtpof=true&sd=true


** cOMUNITAT MITJANS:https://docs.google.com/document/d/1AISSZXgi6OujgvfM2WKtrrUZm0THxgAO/edit?usp=sharing&ouid=108580869630669028453&rtpof=true&sd=true


** COMUNITAT GRANS: https://docs.google.com/document/d/1u1eK4m707YdstOlrBsQpSkqIb6ht8TDz/edit?usp=sharing&ouid=108580869630669028453&rtpof=true&sd=true