AMPA LA VILA Palamós

CANALS DE COMUNICACIÓ AMB L'AMPA

    • Correu electrònic: lavila.ampa@gmail.com

    • Bústia de l'ampa (situada a l'entrada principal de l'escola)

    • Obertura oficina AMPA: Donat la no obligatorietat de l'ús del xandall de l'escola, l'oficina NO s'obrirà de manera fixe, sinó que serà en funció de la demanda que sol·liciteu, enviant un mail al correu de l'Ampa (assumpte:oficina)

Aquest curs 2020-2021, l'ús de l'oficina de l'Ampa serà exclusivament per venda de xandalls de l'escola. Per aclariments, dubtes, propostes o reclamacions, heu d'enviar un mail a lavila.ampa@gmail.com


** Només s'ha de pagar una quota AMPA per NUCLI FAMILIAR

Els nens de p3 que tenen germans a l'escola, es consideren que ja són socis AMPA per tant han de pagar la quota de 20 e en comptes 30 e.

QUOTES AMPA CURS 2020-2021.pdf

Publicat:

15.7.20

MATERIAL que es demana des D'AMPA. Publicat: 22.6.21

Curs escolar 2021-2022 ( desglossat per comunitats)

** COMUNITAT PETITS: https://drive.google.com/file/d/1c744QW8hO_QIGeG8XkSgtL1DFCXJLVUc/view?usp=sharing

** cOMUNITAT MITJANS: https://drive.google.com/file/d/1WzvPvi2qEMPO0iV3foEcpVJPQ9Fh2hgt/view?usp=sharing

** COMUNITAT GRANS: https://drive.google.com/file/d/17_rnCoHy-yauhMfvr6RaKpE1BZhWxejv/view?usp=sharing