AMPA LA VILA Palamós

CANALS DE COMUNICACIÓ AMB L'AMPA

    • Correu electrònic: lavila.ampa@gmail.com

    • Bústia de l'ampa (situada a l'entrada principal de l'escola)

    • Obertura oficina AMPA:

A partir del 11/10 l’obertura de l’oficina de l’AMPA es produirà un cop per setmana i en aquests horaris, però de forma alterna.

Us informem dels nous horaris d’obertura de l’oficina de l’AMPA per a la recollida de roba en les properes setmanes:

Dijous 14 octubre 8.30-9.00h

Dilluns 18 octubre 14.30-16.00

Dijous 28 octubre 8.30-9.00h

Dijous 4 novembre 8.30-9.00h

Dilluns 8 novembre 14.30-16.00

Dijous 18 novembre 8.30-9.00h

Dilluns 22 novembre 14.30-16.00


Recordeu portar sempre els comprovants de pagament per procedir a recollir els xandals i semarretes.

Aquest curs 2021-2022, l'ús de l'oficina de l'Ampa serà exclusivament per venda de xandalls de l'escola. Per aclariments, dubtes, propostes o reclamacions, heu d'enviar un mail a lavila.ampa@gmail.com (assumpte:oficina)


Publicat:

27.9.21

** Només s'ha de pagar una quota AMPA per NUCLI FAMILIAR

Els nens de p3 que tenen germans a l'escola, es consideren que ja són socis AMPA per tant han de pagar la quota de 20 e en comptes 30 e.

MATERIAL que es demana des D'AMPA. Publicat: 22.6.21

Curs escolar 2021-2022 ( desglossat per comunitats)

** COMUNITAT PETITS: https://drive.google.com/file/d/1c744QW8hO_QIGeG8XkSgtL1DFCXJLVUc/view?usp=sharing

** cOMUNITAT MITJANS: https://drive.google.com/file/d/1WzvPvi2qEMPO0iV3foEcpVJPQ9Fh2hgt/view?usp=sharing

** COMUNITAT GRANS: https://drive.google.com/file/d/17_rnCoHy-yauhMfvr6RaKpE1BZhWxejv/view?usp=sharing