AMPA LA VILA Palamós

CANALS DE COMUNICACIÓ AMB L'AMPA

    • Correu electrònic: lavila.ampa@gmail.com

    • Bústia de l'ampa (situada a l'entrada principal de l'escola)

    • Obertura oficina AMPA:

S'envia per TokAPP informació al respecte ( s'obre conforme la disponibilitat de les famílies col.laboradores).

Recordeu portar sempre els comprovants de pagament per procedir a recollir els xandals i semarretes.

Aquest curs 2022-2023, l'ús de l'oficina de l'Ampa serà exclusivament per venda de xandalls de l'escola.

Per aclariments, dubtes, propostes o reclamacions, heu d'enviar un mail a lavila.ampa@gmail.com (assumpte:oficina)


Publicat:

17.6.22

** Només s'ha de pagar una quota AMPA per NUCLI FAMILIAR 30 euros


El paper de pagament es passarà juliol 2022.