Socialització

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA

Som un Institut molt jove. Vam néixer el 2013! Encarem el nostre sisè curs amb la il·lusió d’expandir al projecte a Batxillerat!

El projecte de socialització de llibres de text i lectura és un servei consolidat amb bona acollida per part de les famílies de l’ institut amb unes condicions d'ús regulades al reglament.

DEFINICIÓ

Durant l’ESO – BAT cada família fa una aportació inicial per adquirir un lot de llibres de text i de lectura. A partir del 2n curs fem una aportació en concepte de reposició i renovació. Cada curs l’estudi econòmic determina les quotes.

Cada lot de llibres de text té un número que s’assigna a un alumne/a i cada llibre té un registre amb un codi de barres. D’aquesta manera cada alumne/a és responsable del bon estat dels llibres assignats. A final de curs es comprova que el llibre estigui en perfectes condicions.

OBJECTIUS

  • Continuar amb la filosofia d'institut que fomenti el respecte pel material, responsabilitat individual i el fet de compatir amb els companys.
  • Fomentar les actituds i valors que giren al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient.
  • Disminuir la despesa familiar pel que fa a la compra de llibres.

ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROJECTE

Tots els alumnes matriculats a l' Institut Sunsi Móra i que compleixin els següents requisits: 

  • Estar associats a l' AMPA de l' institut.
  • Haver abonat la quota anual corresponent a la socialització de llibres.

QUOTES 2019-2020: LLIBRES SOCIALITZATS (text i lectures) + LLIBRES PERSONALS d'ACTIVITATS

  • Aportació inicial famílies de nou ingrés ESO per als llibres socialitzats: 125 €
  • Aportació manteniment famílies a partir 2n any (1 quota per fill/a): 50 €
  • Aportació inicial família de nou ingrés BAT per als llibres socialitzats: 300 €
  • Cost dels llibres d'activitats per alumne: 20€ (Tots tos els cursos de 1er a 4art ESO). Per als alumnes de 1er de Batxillerat 20€ només en el cas que facin d'optativa dibuix tècnic.

FORMA DE PAGAMENT: Indiqueu el nom(s) i cognoms de l’alumne(s)/a(es) Un sol pagament abans 15 juliol / Dos pagaments fraccionats: juliol i agost. Número de Compte: ES02 2100 4966 7622 0009 3122 (La Caixa)


Fes click aquí per baixar - te document informatiu amb les quotes per al curs 2019 - 2020.