Socialització

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT, DE LECTURA i D'ORDINADORS PORTÀTILS

El projecte de socialització de llibres de text, de lectura i d'ordinadors portàtils és un servei consolidat amb bona acollida per part de les famílies de l’Institut amb unes condicions d'ús regulades al reglament.

DEFINICIÓ

Durant l’ESO – BAT cada família fa una aportació inicial per adquirir un lot de llibres de text i de lectura i també per fer ús dels ordinadors portàtils. A partir del 2n curs fem una aportació en concepte de reposició i renovació. Cada curs l’estudi econòmic determina les quotes.

Cada lot de llibres de text té un número que s’assigna a un alumne/a i cada llibre té un registre amb un codi de barres. D’aquesta manera cada alumne/a és responsable del bon estat dels llibres assignats. A final de curs es comprova que el llibre estigui en perfectes condicions. I pel que fa als ordinadors, cada alumne/a té un ordinador assignat amb un codi numèric per tal d'identificar l'alumne que n'està fent ús.

L'equip docent fa l'assignació i control dels llibres de lectura i dels ordinadors portàtils.


OBJECTIUS

 • Continuar amb la filosofia d'Institut que fomenti el respecte pel material, responsabilitat individual i el fet de compatir amb els companys.

 • Fomentar les actituds i valors que giren al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient.

 • Disminuir la despesa familiar pel que fa a la compra de llibres.

 • Facilitar l'ús generalitzat d'equips informàtics amb accés a internet de forma segura i controlada pels equips docents.


ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROJECTE

Tots els alumnes matriculats a l'Institut Sunsi Móra i que compleixin els següents requisits:

 • Estar associats a l'AFA de l'Institut.

 • Haver abonat la quota anual corresponent a la socialització de llibres.


Cliqueu aquí per baixar-vos el document d'inscripció a l'AFA i la política de privacitat de dades en format word.

Envieu-nos el document complimentat a través de correu electrònic a: ampasunsimora@gmail.com


QUOTES 2022-2023: LLIBRES SOCIALITZATS (text i lectures) + LLIBRES PERSONALS d'ACTIVITATS + ORDINADORS PORTÀTILS


1R D'ESO


 • ALUMNES DE 1r D'ESO DE NOU INGRÉS: 25 € (quota soci AFA per família) + 165 € (LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + LLIBRES D’ACTIVITATS PERSONALS+ ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 190€

 • ALUMNES DE 1r D'ESO AMB GERMANS AL CENTRE: 25 € (quota soci AFA per família) + 90 € (LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + LLIBRES D’ACTIVITATS PERSONALS + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 115€


2N D'ESO


 • ALUMNES DE 2N D'ESO: 25 € (quota soci AFA per família) + 90 € (LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + LLIBRES D’ACTIVITATS PERSONALS + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 115

 • ALUMNES DE 2N D'ESO DE NOU INGRÉS: 25 € (quota soci AFA per família) + 165 € (LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + LLIBRES D’ACTIVITATS PERSONALS + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 190


3R D'ESO


 • ALUMNES DE 3R D'ESO: 25 € (quota soci AFA per família) + 61 € (LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + LLIBRES D’ACTIVITATS PERSONALS + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 86

 • ALUMNES DE 3R D'ESO DE NOU INGRÉS: 25 € (quota soci AFA per família) + 136 € (LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + LLIBRES D’ACTIVITATS PERSONAL + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 161


4RT D'ESO


 • ALUMNES DE 4RT D'ESO: 25 € (quota soci AFA per família) + 61 € (LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + LLIBRES D’ACTIVITATS PERSONAL + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 86

 • ALUMNES DE 4RT D'ESO DE NOU INGRÉS: 25 € (quota soci AFA per família) + 136 € ( LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + LLIBRES D’ACTIVITATS PERSONAL + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 161


1R BATXILLERAT


 • ALUMNES DE 1R BATX: 25 € (quota soci AFA per família) + 50 € ( LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 75 €

TOTAL A PAGAR SI ES FA DIBUIX TÈCNIC 95 €


 • ALUMNES DE 1R DE BATX DE NOU INGRÉS: 25 € (quota soci AFA per família) + 300 € ( LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 325

TOTAL A PAGAR SI ES FA DIBUIX TÈCNIC 345 €


2N BATXILLERAT


 • ALUMNES DE 2N BATX: 25 € (quota soci AFA per família) + 50 € ( LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 75 €

TOTAL A PAGAR SI ES FA DIBUIX TÈCNIC 95 €


 • ALUMNES DE 2N DE BATX DE NOU INGRÉS: 25 € (quota soci AFA per família) + 300 € ( LLIBRES DE TEXT I LECTURA SOCIALITZATS + ORDINADOR PORTÀTIL)

TOTAL A PAGAR 325€

TOTAL A PAGAR SI ES FA DIBUIX TÈCNIC 345 €

FORMA DE PAGAMENT: Un sol pagament abans del 15 de juliol al número de compte: ES02 2100 4966 7622 0009 3122 (La Caixa). Indiqueu el nom(s) i cognoms de l’alumne/a i el concepte AFA-SOCIALITZACIÓ a l'espai concepte (si es vol fraccionar en dos pagaments, poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu ampasunsimora@gmail.com).