Socialització

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT, DE LECTURA i D'ORDINADORS PORTÀTILS.

Som un Institut molt jove. Vam néixer el 2013! Encarem el nostre setè curs amb la il·lusió de consolidar el projecte a Batxillerat i d'estendre el projecte dels ordinadors portàtils.

El projecte de socialització de llibres de text, de lectura i d'ordinadors portàtils és un servei consolidat amb bona acollida per part de les famílies de l’ institut amb unes condicions d'ús regulades al reglament.

DEFINICIÓ

Durant l’ESO – BAT cada família fa una aportació inicial per adquirir un lot de llibres de text i de lectura i també per fer ús dels ordinadors portàtils. A partir del 2n curs fem una aportació en concepte de reposició i renovació. Cada curs l’estudi econòmic determina les quotes.

Cada lot de llibres de text té un número que s’assigna a un alumne/a i cada llibre té un registre amb un codi de barres. D’aquesta manera cada alumne/a és responsable del bon estat dels llibres assignats. A final de curs es comprova que el llibre estigui en perfectes condicions.

L'equip docent fa l'assignació i control dels llibres de lectura i dels ordinadors portàtils.

OBJECTIUS

  • Continuar amb la filosofia d'institut que fomenti el respecte pel material, responsabilitat individual i el fet de compatir amb els companys.

  • Fomentar les actituds i valors que giren al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient.

  • Disminuir la despesa familiar pel que fa a la compra de llibres.

  • Facilitar l'ús generalitzat d'equips informàtics amb accés a internet de forma segura i controlada pels equips docents.

ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROJECTE

Tots els alumnes matriculats a l'Institut Sunsi Móra i que compleixin els següents requisits: 

  • Estar associats a l' AFA de l'institut.

  • Haver abonat la quota anual corresponent a la socialització de llibres.

FORMA DE PAGAMENT: Indiqueu el nom(s) i cognoms de l’alumne(s)/a(es) Indiqueu QUOTA AFA a l'espai concepte. Número de Compte: ES02 2100 4966 7622 0009 3122 (La Caixa)


Cliqueu aquí per baixar-vos el document d'inscripció a l'AFA i la política de privacitat de dades en format word, o aquí en format pdf.

Envieu-nos el document complimentat a través de correu electrònic a: ampasunsimora@gmail.com


QUOTES 2021-2022: LLIBRES SOCIALITZATS (text i lectures) + LLIBRES PERSONALS d'ACTIVITATS + ORDINADORS PORTÀTILS.

  • Aportació inicial famílies de nou ingrés ESO per als llibres i ordinadors portàtils socialitzats: 125 €

  • Aportació manteniment famílies a partir 2n any (1 quota per fill/a): 50 €

  • Aportació inicial família de nou ingrés BAT per als llibres i ordinadors portàtils socialitzats: 300 €

  • Cost dels llibres d'activitats per alumne: 40€ per als alumnes de 1er ESO. 20€ Per als alumnes dels cursos de 2on a 4art ESO. Per als alumnes de Batxillerat 20€ només en el cas que facin d'optativa dibuix tècnic.

FORMA DE PAGAMENT: Indiqueu el nom(s) i cognoms de l’alumne(s)/a(es). Indiqueu SOCIALITZACIÓ a l'espai concepte. Un sol pagament abans del 30 juliol / Dos pagaments fraccionats: juliol i agost. Número de Compte: ES02 2100 4966 7622 0009 3122 (La Caixa)


Cliqueu aquí per baixar-vos el document informatiu amb les quotes per al curs 2021 - 2022.