Hitta till Lunda

Från Uppsala;

Väg 288 mot Östhammar. Cirka 1 mil efter Alunda är det skyltat till Lunda/Onsby. Efter c:a 2 km är det skyltat till Lunda Flygfält. Sväng vänster där och efter 2 km ligger banan, det går inte att missa

Från Gävle:

Väg 76 mot Östhammar. Vid Börstils kyrka sväng höger mot Uppsala. Cirka 5 km efter Gimo är det skyltat till Lunda. Efter c:a 500 meter efter är det skyltat till Lunda Flygfält. Sväng höger där och efter 2 km ligger banan, det går inte att missa.

Från Tierp:

Väg 292 mot Gimo. Vid Gimo sväng höger mot Uppsala. Cirka 5 km efter Gimo är det skyltat till Lunda. Efter c:a 500 meter efter är det skyltat till Lunda Flygfält. Sväng höger där och efter 2 km ligger banan, det går inte att missa.

GPS-koordinater:

N 60 8 17 E 18 7 5

Adress för GPS; Norrlövsta 147, Alunda