Modellflyg

Östhammars Modellflygklubb bedriver verksamhet på fältet. För information kontakta:

Stefan Carlson tel 070-396 19 00

www.osthammarsmfk.se

Reportage i UNT från Modellflygets dag 2011-05-21

http://www.unt.se/tierp/modellflygdag-pa-lunda-flygfalt-1350703.aspx