ALIANCE VIRTUÁLNÍCH LETEK


ALLIANCE OF VIRTUAL SQUADRONS

And world did gaze in deep amaze
at those feerles men ...

Ukraine 24. 2. 2022

Ukraine 8. 7. 2022 the fight is still on...

Jak se přihlásit na akce pořádané AVS?

  1. Přihlásit se na Discord AVS

    • Registrace na naše akce se provádí na Discodru AVS. Pro přihlašení na discord možno využít tlačítko, které se nachází na této stránce.

  2. Pro účast na akcích budete po dohodě s administrátory Papi nebo Bravo21 zaregistrováni do zvolených alianci nebo skupin.

  3. Přihlásit na každou letovou akci je třeba se přihlásit zvlášť

  4. Pokud jste zaregistrováni za modrou stranu a chcete mít přístup na privátní modrou sekci webových stránek, tak pošlete svojí google email adresu jednomu z příslušníku HQ AVS (Bravo21, Papi)

  5. Užít si společnou zábavu.