Bofællerne

I Solfang bor vi 30 voksne og 10 børn/unge.

Erhvervsmæssigt og socialt udgør vi et bredt udsnit af den danske befolkning.

Erhversmæssigt er vi bl.a…

- ingeniører

- ansatte i social - og sundhedssektoren

- elektrikker

- pensionister

- pædagoger

- lærere

- sognemedhjælper

- officer

- globetrottere