Baggrund

Baggrund

Solfangs historie starter i begyndelsen af firserne, da en gruppe mennesker i Fredericia begyndte at arbejde for at oprette et bofælleskab.

Ideen var at skabe en boligform som på en lang række områder var et alternativ til de traditionelle.

Nøgleordene i det værdigrundlag som gruppen formulerede var: social kontakt, kreativitet, ansvarlighed og økologi.

På et tidspunkt delte gruppen sig i to på grund af uenighed om, hvilken ejerform man skulle vælge. Den ene gruppe ønskede lejeboliger og blev siden til Regnbuen, som er nabo til Solfang, og den anden gruppe som ønskede andelsboliger blev til Solfang.

De to grupper valgte samme arkitekt, nemlig Niels Madsen som tidligere havde bygget lignende projekter i Randers.

Opgaven bestod i at bygge 20 boliger der så ens ud, men havde forskellig størrelser. Boligerne skulle ligge ud til en glasoverdækket gade for enden af hvilken, der skulle ligge et fælleshus.


Som selvstændig andelsboligforening var Solfang selv bygherre. Det gav en helt enestående indflydelse på projektering og byggeri; men det medførte også en voldsom arbejdsbyrde for de involverede.


I 1985 købte andelsboligforeningen en grund på 18000m² af Fredericia Kommune og i september 1986 kunne det første spadestik tages. Forinden havde byggeriet været i licitation. Tilbudene overskred rådighedssummen med 2,5 mill.(ca 15%) og man måtte igennem en skrap sparerunde inden enderne nåede sammen.


Byggeriet var derefter klar til indflytning i sommeren 1987.