Gwefan y Chweched

Sixth Form Website

Tîm Swyddogion 2023/24

Prefects team 2023/24

Pleser yw cyflwyno'r wefan hon i chi, sy'n darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol am opsiynau cyrsiau Safon Uwch a bywyd yn y Chweched Dosbarth yn Ysgol Bro Pedr.  

Mae Bro Pedr wedi ymrwymo i ddarparu'r addysg orau bosib i'ch plentyn mewn partneriaeth â chi a'r disgyblion.  

It is a pleasure to introduce you to this website, which provides all necessary information regarding A Level course options & life in the Sixth Form at Ysgol Bro Pedr. 

At Bro Pedr we are committed to providing the best possible education for your child, in partnership with you and the pupils.


Opsiynau / Options

Bywyd y Chweched / Sixth Form Life

Cyfleoedd / Opportunities

Pontio / Transition

Cyswllt / Contact

Adnoddau / Resources