Xin nhấn vào ĐÂY để xem Lịch Sử Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Linh Đài Đức Mẹ LaVang, Christ Cathedral. LINK
Đêm Ca Nguyện - Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ca Diễn Nguyện 2023 Vinh Danh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Cầu Nguyện
Cho Hòa Bình Thế Giới
03 tháng 11, 2023 - Thứ Sáu - Cầu cho các linh hồn Giáo sĩ và Tu sĩ VN tại gp Orange: link
Đêm Ca Mừng Vinh Danh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Trung Tâm Công Giáo - Giáo Phận Orange County 2022. Link