Pàgina en construcció

Estratègia Digital de Centre

Escola Vida Montserrat


L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.


El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries.

Com es pot veure en la figura, és un procés circular. L’avaluació pot fer replantejar les altres fases i per tant, pot fer repensar diferents aspectes de l’EDC. Per aquest motiu cal destacar que l’EDC és un document viu, que va incorporant millores i propostes noves durant la seva implementació. Per realitzar tot aquest procés s'ha creat una comissió d’estratègia digital al centre que s'encarrega de definir i implementar la estratègia en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre, assoleixin el nivell més alt de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

A la nostra escola aquesta comissió està formada per diferents membres dels diferents serveis que formen part de l'àrea educativa, FP i ESO, per tal de donar la màxima objectivitat al projecte.