Stypendia dla doktorantów

Witamy na stronie Zespołu ds. stypendiów dla doktorantów przy Prorektorze ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020

Zbieramy tu ważne informacje istotne dla członków komisji doktoranckiej oraz pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego zajmujących się następującymi stypendiami dla doktorantów:

  • doktoranckim,

  • zwiększeniem stypendium doktoranckiego,

  • świadczeniami wypłacanymi na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów.

E-mail: stypendia.usos@uw.edu.pl

Kadencja zespołu trwała do dnia 31 sierpnia 2020 r., ale prezentowane tu informacje zachowują ważność w odniesieniu do roku akademickiego 2020/2021.

Od dnia 1 września 2020 r. za obsługę adresu e-mail stypendia.usos@uw.edu.pl odpowiada Biuro Spraw Doktoranckich.