Stypendia dla doktorantów

Witamy na stronie zespołu ds. stypendiów dla doktorantów przy Prorektorze ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Zbieramy tu ważne informacje istotne dla członków komisji doktoranckiej, komisji stypendialnej dla doktorantów oraz pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego zajmujących się następującymi stypendiami dla doktorantów:

  • doktoranckim,
  • zwiększeniem stypendium doktoranckiego,
  • świadczeniami z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.

E-mail: stypendia.usos@uw.edu.pl