PENGENALAN

Unit Pengurusan Makmal Fakulti Alam Bina dan Ukur (UPM FABU) telah ditubuhkan pada 1 Julai 2018 selaras dengan penggabungan antara FABU dan FGHT di bawah latihan UTM Synergy 4.0. 


Fungsi UPM FABU adalah untuk melancarkan dan menyeragamkan pentadbiran dan pengurusan setiap makmal-makmal FABU. Manakala Pusat Pengurusan Makmal Universiti (PPMU) bertanggungjawab dalam pengurusan semua makmal di dalam UTM.


Oleh itu, segala keperluan jabatan yang berkaitan dengan pembelajaran amali, penyelidikan dan perundingan akan diuruskan oleh UPM FABU. Selain itu, urusan yang melibatkan harta modal dan inventori aset-aset makmal juga berpusat di bawah UPM FABU. Terdapat 26 buah makmal di bawah UPM FABU dan staf makmal terdiri daripada Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Sains, Penolong Pegawai Latihan Vokasional, Pembantu Makmal dan Pembantu Operasi diketuai oleh seorang Pengurus Makmal. 

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKMAL FABU

CARTA ORGANISASI UPM FABU

SENARAI MAKMAL FAKULTI ALAM BINA DAN UKUR

PROGRAM SENIBINA

STUDIO KOMPUTER SENIBINA ( B11 ARAS 1)

MAKMAL SAINS BANGUNAN (B11 ARAS 3)

  

PROGRAM SENIBINA LANDSKAP

STUDIO KOMPUTER SENIBINA LANDSKAP (B11 ARAS 1)

MAKMAL SENIBINA LANDSKAP (B11 ARAS 3)

  

PROGRAM PERANCANG BANDAR & WILAYAH

STUDIO KOMPUTER PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH (B11 ARAS 2)

MAKMAL KAJIAN PERBANDARAAN (B11 ARAS 3)

MAKMAL PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK (B11 ARAS 3)

MAKMAL ALAM SEKITAR (B11 ARAS 3)

MAKMAL AHRIS YAAKUP (B11 ARAS 3 )

   

PROGRAM UKUR BAHAN

MAKMAL KOMPUTER UKUR BAHAN (B11 ARAS 2)

MAKMAL KOMPUTER PEMBINAAN (B11 ARAS 2)


PENTADBIRAN

MAKMAL TEKNOLOGI BINAAN (B04 ARAS 1)

UNIT AUDIO VISUAL (B02 ARAS 3)


MAKMAL HIDUP

PUSAT MAKLUMAT BANGUNAN (BIC) (B12 ARAS 4)

PROGRAM GEOINFORMASI

MAKMAL UKUR KEJURUTERAAN DAN KADASTRA (C05 ARAS 1)

MAKMAL SISTEM APLIKASI UKUR DAN PENGATURCARAAN (C05 ARAS 4)

MAKMAL GEODESI DAN ASTRONOMI (C05 ARAS 1)

MAKMAL HIDROGRAFI (C05 ARAS 1)

MAKMAL TEKNOLOGI UKUR (C03 ARAS 1)

MAKMAL FOTOGRAMMETRI DAN REMOTE SENSING (B08 ARAS 2)

MAKMAL KARTOGRAFI DAN GIS 1 (B08 ARAS 1)

MAKMAL KARTOGRAFI DAN GIS 2 (B08 ARAS 1)


PROGRAM HARTA TANAH

MAKMAL PENGURUSAN HARTA TANAH (C04 ARAS 4)

MAKMAL PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH (B08 ARAS 3)

 

MAKMAL SATELIT

BUILDING INFORMATION MODELLING DIGITAL CONSTRUCTION INNOVATIONS SATELLITE LABORATORY (B05 ARAS 2)

MAKMAL SATELIT FORENSIK GEOSPATIAL (MSFG) UTM-PDRM (C05 ARAS 2)

MAKMAL SATELIT PENYELIDIKAN GEOSPATIAL (MSPG) (B12)

MAKMAL SATELIT BERSEKUTU (C02 ARAS 3)

MAKMAL SATELIT ARCHI-LAB UTM FABU 

MAKMAL SATELIT PENYELIDIKAN TEKNOLOGI LIDAR

PETA LOKASI FAKULTI

PETA LOKASI BANGUNAN

BANGUNAN B02

BANGUNAN B04

BANGUNAN B05

BANGUNAN B08

BANGUNAN C03

BANGUNAN C04

BANGUNAN C05

BANGUNAN B11

BANGUNAN B12