ฐานข้อมูลสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์

<<ท่านสามารถ Scan ผ่าน QR Code  ด้านบน
หรือกดลิ้งค์ URL ที่สัญลักษณ์ด้านล่าง
เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล ได้เลย>> 

CINAHL Complete
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่พัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT ครอบคลุม
ในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และ
การสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า1,200 ชื่อเรื่อง
(จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว)  ใช้งานได้
ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
และเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ 

MEDLINE Complete
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารข้อมูลฉบับเต็มและเป็นฐานข้อมูลใหม่ที่ทางบริษัทฯภูมิใจนำเสนอและมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่ดีที่สุดทางด้าน
การแพทย์ ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารข้อมูลแบบเต็มจำนวนมากกว่า 1,700 ชื่อเรื่องย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1865 เพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการแพทย์
โดยเฉพาะ 

Nursing Reference Center Plus เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาได้อย่างครอบคลุมที่สุด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาล
และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา  ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดจากเอกสาร
ฉบับเต็มจำนวนนับพัน 

E-Book Nursing Collection
ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเลกทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 600 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่องานวิจัยสำหรับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company 

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

CINAHL user manual 

eBooks_Medline Manual 2022_TH.pdf

E-Books_Medline Manual 2022_TH

EDS Health Manual 2022_TH.pdf

EDS Health Manual 2022_TH

วิดีโอคู่มือสอนการใช้ Nursing Reference Center Plus 

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
Library : Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit
38/40 Chetsada Bodin Rd.,Tha It, Muang, Uttaradit, 53000 Thailand. Tel: +66 5583 0785

https://sites.google.com/unc.ac.th/unclibrary