ห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

วันเปิดทำการ [จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.30 น. / อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.]


สืบค้นหนังสือ
ผ่านโปรแกรมข้อมูลห้องสมุด "ไทยทัศน์"


 แนะนำตำราหลักทางการพยาบาล

สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก

สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ

สาขาวิชา
การพยาบาลสูติศาสตร์

สาขาวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวช

แนะวารสารวิชาชีพการพยาบาล

วารสาร
(ภาษาไทย)

วารสาร
(ภาษาต่างประเทศ)

ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (NEW CINAHL Package)

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์....
        ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้มีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-Book ) ระบบ CU eLibrary นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Cu eLibrary เข้าไปไว้ในโทรศัพท์ของตัวเองได้เลยค่ะ สามารถสมัครสมาชิกได้โดยใช้  Email ของวิทยาลัยที่ลงท้าย@unc.ac.th และรหัสผ่านเมลของเราได้เลยนะคะ

วิธีการใช้งาน

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ของผู้ใช้งาน Android

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ของผู้ใช้งาน IOS (IPhone/IPad)

การเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบด้วย QR CODE

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 ปฏิทิน

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
Library : Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit
38/40 Chetsada Bodin Rd.,Tha It, Muang, Uttaradit, 53000 Thailand. Tel: +66 5583 0785

https://sites.google.com/unc.ac.th/unclibrary