Research Center for Sustainable Products and Processes

Contact: centru.ccpps@ulbsibiu.ro

PROJECTS

FINISHED PROJECTS


• Optimizarea tehnologiilor ICT pentru evaluarea și valorificarea Capitalului Intelectual în centrele de Cercetare & Dezvoltare ale Continental Automotive Systems prin procesare Big Data. Bridge Grant PN-III-P2-2.1-BG-2016-0284, https://grants.ulbsibiu.ro/icarnd/

• Handle with Science, H2020 818795 — HSciRO / 2018, Horizon2020, https://cordis.europa.eu/project/id/818795

• RoTalkScience - Researchers' night in Romania. Do you speak science? - H2020 633311 / 2014 , https://cordis.europa.eu/project/id/633311

• Personalised Engineering Education in Southern Africa /PEESAIII. 585966 – EPP – 1 – 2017 – 1 – DE – EPPKA2 – CBHE – JP, KA 2 - Cooperation for innovation and exchange of good practices http://peesa.tut.ac.za/new/

• Sustainable Development Goals in Journalism Reporting, 09897-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ eplus-project-details/#project/609897-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

• iDDesign, Sistem inteligent de asistare a deciziei în planificarea şi proiectarea avansată a produselor şi proceselor http://www.cedc.ro/pages/romana/proiecte/iddesign.php

• e – EdU – Quality Sistem de Management al Calităţii în învăţământul superior bazat pe instrumente informatice de învăţare şi cunoaştere. Ceex 93 / 2016 http://www.cedc.ro/pages/romana/proiecte/eeduquality.php

• Sistem de suport al deciziilor de grup în mediul academic si al administratiei publice - premisa a descentralizarii si democratizarii sistemului decizional http://www.cedc.ro/pages/romana/proiecte/ecollaborative-decision/obiective.php

• eTransMobility -Sistem orientat agent pentru modelarea şi optimizarea transportului de persoane http://www.cedc.ro/pages/romana/proiecte/etransmobility.php