Formelle krav til skriftlige opgaver ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Formalia-delen anvendes i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige opgaver på følgende uddannelser i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole: administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordbrugsteknolog, lærer, professionsbachelor i jordbrug, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske.

Under de enkelte referencestandarder er der oplistet hvilke uddannelser, der benytter sig af den enkelte referencestandard.

Hvis du går på en af de nedenstående uddannelser, skal du bruge følgende formalia: Formalia for de merkantile uddannelser på UCL

Financial Controller * Finansbachelor * Finansøkonom * Handelsøkonom * Markedsføringsøkonom * Pba. i E-handel * BA. innovation og entreprenørskab * Pba. i International handel og markedsføring * Pba. i International Hospitality Management * Pba. i Økonomi og IT * Pba. Sport Management * Serviceøkonom

Hvis din uddannelse ikke er nævnt i det ovenstående så kontakt din uddannelsesvejleder.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er via Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr 18 af 09/01/2020 § 4 forpligtet til at gøre de studerende bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne.

Manglende overholdelse af formelle krav kan medføre afvisning af en besvarelse, som derfor ikke bedømmes og svarer til et brugt prøveforsøg.

Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i de formelle krav.

Du bør endvidere sikre dig, at du kender studieordningen, herunder eksamensreglerne på din uddannelse.

Vær opmærksom på at der på de enkelte uddannelser kan være særlige krav beskrevet under kriterier til skriftlige opgaver.

Formelle krav til skriftlige opgaver ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er udarbejdet af UCL Biblioteket.

Denne version af Formelle krav er gældende fra den 1. september 2019.Spørgsmål og kommentarer sendes til bibliotek@ucl.dk