Formelle krav til skriftlige opgaver ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Formelle krav anvendes i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige opgaver på professionsuddannelserne i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole: administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske.

UCL er via Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr 1500 af 02/12/2016 § 4 forpligtet til at gøre de studerende bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne.

Manglende overholdelse af formelle krav kan medføre afvisning af en besvarelse, som derfor ikke bedømmes og svarer til et brugt prøveforsøg.

Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i de formelle krav.

Du bør endvidere sikre dig, at du kender studieordningen, herunder eksamensreglerne på din uddannelse.

Vær opmærksom på at der på de enkelte uddannelser kan være særlige krav beskrevet under kriterier til skriftlige opgaver.

Formelle Krav til skriftlige opgaver ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er udarbejdet af UCL Biblioteket.

Denne version af Formelle krav erstatter den gamle PDF-fil og er gældende fra den 1. september 2019.Spørgsmål og kommentarer sendes til bibliotek@ucl.dk